Dansk, it & kommunikation 

Bliv klar til uddannelse eller job.

Efteruddannelsen - som er sammensat af Forberende VoksenUndervisning (FVU) og arbejdsmarkedskurser (AMU) gennemføres i samarbejde med 3F, men er åbent for alle i AMU-målgruppen.

Målgruppe

Et kursus for dig, som ønsker grundlæggende færdigheder i dansk, it og kommunikation.

Forudsætninger

Ingen.

Indhold

Dansk FVU (Forberedende VoksenUndervisning)

FVU dansk er danskundervisning for voksne.

Det er en særlig tilrettelagt undervisning, der tager højde for, at voksne kan noget forskelligt. Undervisningen vil derfor tage udgangspunkt i
dine styrker og svagheder. 
 

FVU dansk er delt op i fire trin. Du bliver testet den første dag og undervisningen bliver tilrettelagt efter dit behov. Du får mulighed for at finde ud af, hvor god du er til dansk, og får trænet de områder, hvor du kan blive bedre.

Du har mulighed for at afslutte kurset med en prøve.

It - AMU (ArbejdsMarkedsUddannelser)

Du bliver undervist i helt grundlæggende it og får en gennemgang af de muligheder, der er i tekstbehandlingsprogrammet. Du lærer at udfærdige fx breve, notater, indkaldelser og forskellige opstillinger og arbejder med at flytte og kopiere tekst samt brug af tabulator.

Du lærer, hvordan du søger informationer på internettet, og hvordan du bruger informationerne.

Du arbejder også med online kommunikation herunder e-mail, nyhedsgrupper og Messenger.

Afslutningsvis lærer du at anvende regneark på grundlæggende niveau.

It-modulet er sammen af disse AMU-kurser:
44349: Indskrivning og formatering af mindre tekster
46489: Informationssøgning på internettet til jobbrug
46491: Anvend informationer fra internettet til jobbrug
45564: Online kommunikation til jobbrug
44343: Anvendelse af regneark til talbehandling

Kommunikation - AMU (ArbejdsMarkedsUddannelser)

Hvordan sikrer du dig, at dem du taler med, forstår det, du mener?

På kurset lærer du at forbedre din kommunikation. Du vil blive bedre til at formulere klare krav, at skille væsentlige meddelelser fra uvæsentlige og at anvende it som hjælpemiddel i kommunikation.

AMU-mål: 45366: Kommunikation i teams.

Varighed

Dansk: 17 dage. It & kommunikation: 13 dage. Der er undervisning mandag til fredag kl. 8.00 - 15.20.

Kontaktinformation

Projektleder
Britt Toxværd-Larsen
Telefon: 65452523
E-mail: brit@tietgen.dk

Kursusperiode

Du starter mandag den 4. februar, og kurset slutter 22. marts 2013.

Økonomi

It- & kommunikationskurset er gratis for ledige i AMU-målgruppen med ret til selvvalgt uddannelse. Du skal ikke bruge af din selvvalgte uddannelse til FVU-Dansk, da du i første ledighedsperiode må deltage gratis på FVU-kurser.

Er du ledig, og har du brugt dine 6 ugers selvvalg eller er uden for målgruppen, skal du kontakte Jobcenteret eller selv betale.

Pris

Kr. 2.340,00. Dette forløb er delvist offentligt finansieret og målrettet AMU-målgruppen (ufaglærte og kortuddannede med en uddannelse til og med erhvervs-uddannelsesniveau). Kursusprisen er derfor afhængig af din uddannelses- & beskæftigelsesbaggrund:

1) Er du i AMU-målgruppen og i job, gælder ovennævnte pris.
2) Er du uden for AMU-målgruppen og i job, er kursusprisen kr. 16.177,03.
3) Er du ledig, kontakt kursussekretæren for info om regelsæt og papirgang.
Kviknr.: 6004

Kontaktinformation

Projektleder
Britt Toxværd-Larsen
Telefon: 65452523
E-mail: brit@tietgen.dk