Tolkning af årsregnskab 

Lær at tolke og anvende regnskabets informationer i ledelsesarbejdet.

AMU-nr.: 47628. Titel: Tolkning af årsregnskab som ledelsesværktøj.

På kurset lærer du at tolke og anvende regnskabsinformation i ledelsesbeslutninger og at kommunikere denne information til medarbejderne.

Målgruppe

Kurset retter sig mod såvel kommende som nye og erfarne ledere, der ikke har en økonomisk uddannelsesbaggrund.

Kurset retter sig officielt mod AMU-målgruppen - dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau. Medarbejdere med en højere uddannelse er selvfølgelig velkomne - blot ikke berettiget til VEU-godtgørelse.

Forudsætninger

Ingen.

Formål

Formålet med dette kursus er, at du lærer at tolke og integrere årsregnskabets informationer med dine ledelsesbeslutninger på det operationelle niveau og at tydeliggøre beslutningernes indflydelse for medarbejderne.

Udbytte

Du får en grundlæggende forståelse og lærer at anvende regnskabsinformationer som ledelsesværktøj i beslutningsprocesser. Du lærer at afgrænse og bearbejde økonomisk information, så det kommunikeres hensigtsmæssigt til medarbejderne.

Indhold

  • Grundlæggende indføring i baggrunden for det endelige regnskab.
  • Poster og begreber, der anvendes i resultatopgørelsen.
  • Poster og begreber, der anvendes i balancen.
  • Poster og begreber, der anvendes i pengestrømsopgørelser.
  • Forstå og anvende regnskabet som ledelsesredskab i beslutningsprocesser.
  • Planlægge og formidle nødvendige informationer om regnskabet til medarbejderne samt tydeliggøre beslutningers indflydelse på den enkelte medarbejders situation.

Eksamen

Der er ikke eksamen. Du modtager et bevis, hvis du har deltaget aktivt og opfyldt kursets mål med tilfredsstillende resultat.

Placering

Dette kursus indgår også i kompetenceforløbet Økonomi for ledere.

Varighed

3 dage.

Kontaktinformation

Tietgen KompetenceCenter, Odense NV
Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV
Telefon: 65 45 20 01

Sekretær
Charlotte Birkshøj
Telefon: 65452507
E-mail: chfr@tietgen.dk

Praktiske oplysninger

Tjek regelsættet ved deltagelse i AMU-kurser & -moduler. Få info om VEU-godtgørelse og andre tilskud. Få styr på reglerne for framelding og udeblivelse.

>> Regelsæt & praktiske info

Kursusmaterialer

Du låner kursusmaterialer, som du efterfølgende har mulighed for at købe på Tietgen KompetenceCenter.

Kursuspris

Kurset er et AMU-kursus og delvist offentligt finansieret. Kursusprisen er afhængig af din uddannelses- & beskæftigelsesbaggrund.

>> Få aktuelle AMU pris-informationer

Tilmelding

Er du i job, skal du benytte den landsdækkende portal for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse via det indsatte link under kursusperioden.

Er du ledig skal du benytte online tilmeldingsfunktionen her på tietgen.dk til at forhåndstilmelde dig. Tjek reglerne for kursusdeltagelse.

Pris

Kr. 366,00. Dette kursus er delvist offentligt finansieret og målrettet AMU-målgruppen (ufaglærte og kortuddannede med en uddannelse til og med erhvervs-uddannelsesniveau). Kursusprisen er derfor afhængig af din uddannelses- & beskæftigelsesbaggrund:

1) Er du i AMU-målgruppen og i job, gælder ovennævnte pris.
2) Er du uden for AMU-målgruppen og i job, er kursusprisen kr. 1.925,55.
3) Er du ledig, kontakt kursussekretæren for info om regelsæt og papirgang.
Kviknr.: 6922

Kontaktinformation

Tietgen KompetenceCenter, Odense NV
Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV
Telefon: 65 45 20 01

Sekretær
Charlotte Birkshøj
Telefon: 65452507
E-mail: chfr@tietgen.dk