Skat 

På nogle få intensive dage får du en stærk, praksisnær undervisning, der opkvalificerer dig med de nyeste redskaber inden for skatteret
Revision og skat 

 

Beskæftiger du dig i dag i et revisionsfirma eller hos SKAT, eller vil du gerne ind i branchen? Så er disse kurser et godt valg for dig.

Du får hurtigt nogle konkrete kompetencer, som du kan anvende i hverdagen. Kurserne tager udgangspunkt i problemstillinger, du kan relatere direkte til dit job.

Målgruppe

Kurserne henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine kompetencer inden for disse fagområder.

Kursusoversigt
 

>> Indkomstopgørelse & skatteberegning for erhvervsdrivende personer

>> Skattemæssig behandling af kapitalgevinster & -tab

>> Beregning af skattemæssige afskrivninger

>> Skatteberegning for selskaber & fonde

VEU-godtgørelse

På alle kurser er der mulighed for at opnå VEU-godtgørelse svarende til dagpengesat, såfremt du opfylder forudsætningerne for dette. Kontakt kursussekretæren og få info om det aktuelle regelsæt.

Praktiske oplysninger

Tilmeld dig online med kursets kvik.nr. eller hos kursussekretær Charlotte Birkshøj på tlf. 65 45 25 07 eller på mail chfr@tietgen.dk   

Kviknr.: 5833