Resultat- & likviditetsbudgettering 

Lær at arbejde med resultatbudgetter, likviditets- og balancebudgetter samt likviditetsstyring
På dette kursus lærer du at udarbejde resultatbudgetter med udgangspunkt i andre delbudgetter. Endvidere lærer du at udarbejde likviditetsbudgetter efter to metoder samt balancebudget. Du lærer om likviditetsstyring på overordnet niveau.

Målgruppe

Administrative medarbejdere med hovedbeskæftigelse i regnskabs- og økonomifunktionen.

Forudsætninger

Ingen.

Formål

Gennem budgetteringsprocessen lærer du at vurdere, hvilken effekt ændringer i budgetforudsætningerne vil få på resultat. 

Du kan selvstændigt varetage forekommende opgaver i et finansbogholderi med fokus på virksomhedens likviditetsstyring.

Udbytte

Du lærer

 • at arbejde med resultatbudgetter med udgangspunkt i andre delbudgetter, fx salgsbudget, kapacitetsbudget mv.
 • at vurdere betydningen af ændringer i budgetforudsætningerne og kan lave følsomhedsanalyse på de vigtigste forudsætninger.
 • at udarbejde likviditetsbudgetter og efterfølgende balancebudget.
 • at opstille likviditetsbudgettet efter den direkte metode og efter beholdningsforskydningsmetoden.
 • hvornår det er hensigtsmæssigt at vælge den direkte metode eller beholdningsforskydningsmodellen.
 • om de muligheder, der eksisterer omkring likviditetsstyring i virksomheden, fx kapitalfremskaffelse og optimal udnyttelse af virksomhedens likviditet

Indhold

Dette modul er sammensat af AMU-kurserne:
AMU-nr. 45971: Resultatbudgettering
AMU-nr. 45973: Likviditets- og balancebudgettering
AMU-nr. 45959: Likviditetsstyring

 • budgetter og budgetteringsformål
 • resultatbudget
 • salgsbudget
 • kapacitetsbudget
 • følsomhedsanalyse
 • budgetopfølgning
 • prognoser
 • likviditetsstyring på det strategiske niveau
 • likviditetstyring på det taktiske niveau
 • cash management
 • likviditetsregnskabet
 • likviditetsbudget, herunder beholdningsforskydningsmodellen og den direkte metode
 • investeringsbudget
 • balancebudget

Eksamen

Der er ikke eksamen. Du modtager et bevis, hvis du har deltaget aktivt og opfyldt kursets mål med tilfredsstillende resultat.

Varighed

5 dage.

Kontaktinformation

Tietgen KompetenceCenter, Odense NV
Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV
Telefon: 65 45 20 01

Sekretær
Marianne Aalykke
Telefon: 65452509
E-mail: maaa@tietgen.dk

Praktiske oplysninger

Tjek regelsættet ved deltagelse i AMU-kurser & -moduler. Få info om VEU-godtgørelse og andre tilskud. Få styr på reglerne for framelding og udeblivelse.

>> Regelsæt & praktiske info

Kursusmaterialer

Du låner kursusmaterialer, som du efterfølgende har mulighed for at købe på Tietgen KompetenceCenter.

Kursuspris

Modulet er sammensat af AMU-kurser og delvist offentligt finansieret. Kursusprisen er afhængig af din uddannelses- & beskæftigelsesbaggrund.

>> Få aktuelle AMU pris-informationer

Tilmelding

Er du i job, skal du benytte den landsdækkende portal for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse via det indsatte link under kursusperioden.

Er du ledig skal du benytte online tilmeldingsfunktionen her på tietgen.dk til at forhåndstilmelde dig. Tjek reglerne for kursusdeltagelse.

Pris

Kr. 480,00. Dette kursus er delvist offentligt finansieret og målrettet AMU-målgruppen (ufaglærte og kortuddannede med en uddannelse til og med erhvervs-uddannelsesniveau). Kursusprisen er derfor afhængig af din uddannelses- & beskæftigelsesbaggrund:

1) Er du i AMU-målgruppen og i job, gælder ovennævnte pris.
2) Er du uden for AMU-målgruppen og i job, er kursusprisen kr. 2.160,60.
3) Er du ledig, kontakt kursussekretæren for info om regelsæt og papirgang.
Kviknr.: 2052

Kontaktinformation

Tietgen KompetenceCenter, Odense NV
Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV
Telefon: 65 45 20 01

Sekretær
Marianne Aalykke
Telefon: 65452509
E-mail: maaa@tietgen.dk