Lønbogholderiet 

Anvendelse af relevant lovgivning ved beregning af løn samt udarbejdelse og afstemning af lønsedler.

AMU-nr.: 40012, 47379. Titel: Personalejura i lønberegning, Udarbejdelse og afstemninger af lønsedler.

På dette kursus lærer du at arbejde med lønberegning i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Målgruppe

Medarbejdere med hovedbeskæftigelse i regnskabs-/økonomifunktionen, der arbejder med lovgivningen i personaleforhold og lønberegninger.

Forudsætninger

Ingen.

Formål

Formålet med dette modul er, at du

 • arbejder med lønberegninger i virksomheden i overensstemmelse med den gældende lovgivning på området.
 • får indblik i, hvor du kan søge og hvordan du kan anvende  informationer om gældende love og regelsæt inden for lønområdet, eksempelvis funktionærloven, ferieloven, dagpengeloven, barsel mv.
 • får kendskab til de enkelte poster, der indgår i en lønseddel og kan foretage en korrekt udregning og bogføring af løn. 
 • lærer at foretage afstemning mellem lønudbetaling og bogholderiet og foretage indberetninger til myndighederne.
 • får du kendskab til såvel de gældende overenskomster som den gældende lovgivning, så du kan anvende den viden ved lønberegninger.

Udbytte

Du lærer at finde den gældende lovgivning indenfor personaleområdet og anvende denne information til lønberegning og administration af lønområdet.

Du lærer også at lave en korrekt udregning af løn ud fra gældende overenskomster, lønaftaler, gældende skatteregler mv.
Du kender til indberetning af lønoplysninger til eIndkomst og kan foretage afstemning mellem indberettede beløb og den bogførte løn.

Indhold

 • Søge information om lønområdet, fx
  - funktionærloven
  - ferieloven
  - dagpengeloven
  - relevante skattelove
 • Beregning af løn
 • Opstilling af lønseddel
 • Bogføring af løn
 • Indberetning af lønposter til eIndkomst.
 • Afstemning af bogført løn til indberettet løn

Eksamen

Der er ikke eksamen. Du modtager et bevis efter hvert AMU-kursus, hvis du har deltaget aktivt og opfyldt kursets mål med tilfredsstillende resultat.

Placering

Dette kursus indgår også i kompetenceforløbet Regnskabsmedarbejder.

Varighed

4 dage.

Kontaktinformation

Tietgen KompetenceCenter, Odense NV
Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV
Telefon: 65 45 20 01

Sekretær
Marianne Aalykke
Telefon: 65452509
E-mail: maaa@tietgen.dk


Tietgen KompetenceCenter, Nyborg
Ringvej 3, 5800 Nyborg
Telefon: 65 45 27 03

Praktiske oplysninger

Tjek regelsættet ved deltagelse i AMU-kurser & -moduler. Få info om VEU-godtgørelse og andre tilskud. Få styr på reglerne for framelding og udeblivelse.

>> Regelsæt & praktiske info

Kursusmaterialer

Du låner kursusmaterialer, som du efterfølgende har mulighed for at købe på Tietgen KompetenceCenter.

Kursuspris

Modulet er sammensat af AMU-kurser og delvist offentligt finansieret. Kursusprisen er afhængig af din uddannelses- & beskæftigelsesbaggrund.

>> Få aktuelle AMU pris-informationer

Tilmelding

Er du i job, skal du benytte den landsdækkende portal for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse via det indsatte link under kursusperioden.

Er du ledig skal du benytte online tilmeldingsfunktionen her på tietgen.dk til at forhåndstilmelde dig. Tjek reglerne for kursusdeltagelse.

Pris

Kr. 480,00. Dette kursus er delvist offentligt finansieret og målrettet AMU-målgruppen (ufaglærte og kortuddannede med en uddannelse til og med erhvervs-uddannelsesniveau). Kursusprisen er derfor afhængig af din uddannelses- & beskæftigelsesbaggrund:

1) Er du i AMU-målgruppen og i job, gælder ovennævnte pris.
2) Er du uden for AMU-målgruppen og i job, er kursusprisen kr. 2.106,60.
3) Er du ledig, kontakt kursussekretæren for info om regelsæt og papirgang.
Kviknr.: 2050

Kontaktinformation

Tietgen KompetenceCenter, Odense NV
Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV
Telefon: 65 45 20 01

Sekretær
Marianne Aalykke
Telefon: 65452509
E-mail: maaa@tietgen.dk


Tietgen KompetenceCenter, Nyborg
Ringvej 3, 5800 Nyborg
Telefon: 65 45 27 03