Debitor, kreditor & lager 

Styring af lager, debitor, og kreditor herunder likviditetsstyring.

AMU-nr.: 45958, 45964, 45961. Titel: Økonomisk styring af lageret, Debitorstyring, Kreditorstyring.

Du lærer at arbejde med økonomisk styring af lageret, debitorer og kreditorer, herunder betydningen af effektiv likviditetsstyring.

Målgruppe

Administrative medarbejdere med regnskabsmæssig erfaring i handels- og servicevirksomheder eller institutioner.

Forudsætninger

Ingen.

Udbytte

Du lærer at arbejde med en bred palet af muligheder omkring lagerstyringen i en virksomhed, herunder optimering af lagerstørrelser, leverings- og prisaftaler samt købs- og salgsprocesser.

Du vil efter kurset have adgang til en bred palet af muligheder, der eksisterer omkring debitorstyringen. Det gælder inden for kreditpolitik, rykkerprocedurer, kreditvurdering samt kendskab til lovgivning om inddrivelse af tilgodehavender.

Du får et bredt kendskab til styring af kreditorer, så du kan oprette og vedligeholde kreditorer, styre og kontrollere og optimere leverings- og betalingsaftaler. Du har kendskab til opbygning af interne kontroller, der sikrer korrekte betalinger af leverancer og ydelser.

Du lærer at bruge lager-, debitor- og kreditormodulet i et økonomistyringssystem.

Indhold

  • Økonomisk styring af lageret
  • Anvendelse af lagermodul i økonomisystem
  • Styring af leverings- og prisaftaler
  • Optimering af ordre- og leveringskvantiteter

Eksamen

Der er ikke eksamen. Du modtager et bevis efter hvert AMU-kursus, hvis du har deltaget aktivt og opfyldt kursets mål med tilfredsstillende resultat.

Placering

Dette kursus indgår også i kompetenceforløbet Regnskabsmedarbejder.

Varighed

5 dage.

Kontaktinformation

Tietgen KompetenceCenter, Odense NV
Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV
Telefon: 65 45 20 01

Sekretær
Marianne Aalykke
Telefon: 65452509
E-mail: maaa@tietgen.dk


Tietgen KompetenceCenter, Nyborg
Ringvej 3, 5800 Nyborg
Telefon: 65 45 27 03

Praktiske oplysninger

Tjek regelsættet ved deltagelse i AMU-kurser & -moduler. Få info om VEU-godtgørelse og andre tilskud. Få styr på reglerne for framelding og udeblivelse.

>> Regelsæt & praktiske info

Kursusmaterialer

Du låner kursusmaterialer, som du efterfølgende har mulighed for at købe på Tietgen KompetenceCenter.

Kursuspris

Modulet er sammensat af AMU-kurser og delvist offentligt finansieret. Kursusprisen er afhængig af din uddannelses- & beskæftigelsesbaggrund.

>> Få aktuelle AMU pris-informationer

Tilmelding

Er du i job, skal du benytte den landsdækkende portal for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse via det indsatte link under kursusperioden.

Er du ledig skal du benytte online tilmeldingsfunktionen her på tietgen.dk til at forhåndstilmelde dig. Tjek reglerne for kursusdeltagelse.

Pris

Kr. 480,00. Dette kursus er delvist offentligt finansieret og målrettet AMU-målgruppen (ufaglærte og kortuddannede med en uddannelse til og med erhvervs-uddannelsesniveau). Kursusprisen er derfor afhængig af din uddannelses- & beskæftigelsesbaggrund:

1) Er du i AMU-målgruppen og i job, gælder ovennævnte pris.
2) Er du uden for AMU-målgruppen og i job, er kursusprisen kr. 2.160,60.
3) Er du ledig, kontakt kursussekretæren for info om regelsæt og papirgang.
Kviknr.: 2049

Kontaktinformation

Tietgen KompetenceCenter, Odense NV
Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV
Telefon: 65 45 20 01

Sekretær
Marianne Aalykke
Telefon: 65452509
E-mail: maaa@tietgen.dk


Tietgen KompetenceCenter, Nyborg
Ringvej 3, 5800 Nyborg
Telefon: 65 45 27 03