Årsafslutning 

Regnskabsafstemninger og årsafslutning af bogholderiet.

AMU-nr.: 40007, 40008. Titel: Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen, Årsafslutning af bogholderiet.

På dette kursus lærer du om de afstemninger og posteringer, der skal laves i forbindelse med årsafslutningen, at anvende afslutningsark og opstille simple regnskaber.

Målgruppe

Medarbejdere med regnskabsmæssig erfaring, der har hovedbeskæftigelse i virksomhedens regnskabs-/økonomiafdeling.

Forudsætninger

Ingen.

Formål

På dette modul får du en viden om afstemninger, så du kan assistere i opgørelse af virksomhedens periode- eller årsresultat ved at foretage nødvendige regnskabsmæssige afstemninger og periodiseringer af konti i bogholderiet på såvel resultatopgørelse som balancekonti.

Du får desuden en viden, så du kan medvirke til årsafslutning af virksomhedens bogholderi og assistere ved regnskabsudarbejdelsen ved anvendelse af årsafslutningsark, foretage efterposteringer til regnskabet og udarbejde enkle regnskabsopstillinger.

Udbytte

Du lærer at benytte afslutningsark til at foretage de nødvendige efterposteringer ved udarbejdelse af årsregnskabet.
Du lærer også at lave enkle regnskabsopstillinger ud fra de bogførte beløb og de foretagne efterposteringer.
Du lærer at foretage afstemninger af resultat- og balancekonti. Du lærer også at foretage periodeafgrænsninger i forbindelse med opgørelse af virksomhedens periode- eller årsresultat.

Indhold

  • afslutning af lager
  • periodeafgrænsninger
  • skyldige poster
  • afstemninger af likviditet
  • afstemninger af moms
  • efterposteringer til regnskabet
  • anvendelse af årsafslutningsark
  • opstilling af simple regnskaber

Eksamen

Der er ikke eksamen. Du modtager et bevis efter hvert AMU-kursus, hvis du har deltaget aktivt og opfyldt kursets mål med tilfredsstillende resultat.

Placering

Dette kursus indgår også i kompetenceforløbet Regnskabsmedarbejder.

Varighed

4 dage.

Kontaktinformation

Tietgen KompetenceCenter, Odense NV
Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV
Telefon: 65 45 20 01

Sekretær
Marianne Aalykke
Telefon: 65452509
E-mail: maaa@tietgen.dk


Tietgen KompetenceCenter, Nyborg
Ringvej 3, 5800 Nyborg
Telefon: 65 45 27 03

Praktiske oplysninger

Tjek regelsættet ved deltagelse i AMU-kurser & -moduler. Få info om VEU-godtgørelse og andre tilskud. Få styr på reglerne for framelding og udeblivelse.

>> Regelsæt & praktiske info

Kursusmaterialer

Du låner kursusmaterialer, som du efterfølgende har mulighed for at købe på Tietgen KompetenceCenter.

Kursuspris

Modulet er sammensat af AMU-kurser og delvist offentligt finansieret. Kursusprisen er afhængig af din uddannelses- & beskæftigelsesbaggrund.

>> Få aktuelle AMU pris-informationer

Tilmelding

Er du i job, skal du benytte den landsdækkende portal for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse via det indsatte link under kursusperioden.

Er du ledig skal du benytte online tilmeldingsfunktionen her på tietgen.dk til at forhåndstilmelde dig. Tjek reglerne for kursusdeltagelse.

Pris

Kr. 480,00. Dette kursus er delvist offentligt finansieret og målrettet AMU-målgruppen (ufaglærte og kortuddannede med en uddannelse til og med erhvervs-uddannelsesniveau). Kursusprisen er derfor afhængig af din uddannelses- & beskæftigelsesbaggrund:

1) Er du i AMU-målgruppen og i job, gælder ovennævnte pris.
2) Er du uden for AMU-målgruppen og i job, er kursusprisen kr. 2.106,60.
3) Er du ledig, kontakt kursussekretæren for info om regelsæt og papirgang.
Kviknr.: 2048

Kontaktinformation

Tietgen KompetenceCenter, Odense NV
Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV
Telefon: 65 45 20 01

Sekretær
Marianne Aalykke
Telefon: 65452509
E-mail: maaa@tietgen.dk


Tietgen KompetenceCenter, Nyborg
Ringvej 3, 5800 Nyborg
Telefon: 65 45 27 03