Introduktion til bogføring 

Introduktion til bogføring, hvor du lærer om det dobbelte bogholderi og anvendelse af en simpel kontoplan.

AMU-nr.: 45965, 47381. Titel: Placering af resultat- og balancekonti, Bilagsbehandling med efterflg. kassereport.

På dette modul lærer du om grundlæggende bogføring og at kontere simple daglige bilag og håndtere de almindelige momsregler.

Målgruppe

Administrative medarbejdere med lidt eller uden regnskabsmæssig erfaring, i handels- og servicevirksomheder eller institutioner. Modulet henvender sig til medarbejdere, der varetager registrering og bogføring af daglige bilag.

Forudsætninger

Ingen.

Formål

Formålet med dette modul er, at du lærer at skelne mellem resultat- og balancekonti og anvende en overskuelig kontoplan til bogføring af de daglige bilag i en handelsvirksomhed. Du bogfører dagligt forekommende bilag i finansbogholderiet vedrørende køb, salg og omkostninger samt udarbejde kasserapport både manuelt og i et økonomistyringsprogram. Herunder får du kendskab til momsregler samt registrering og afslutning af momsregnskabet.

Udbytte

Du lærer at skelne mellem resultat- og balancekonti og kan arbejde med en simpel kontoplan til registrering af daglige bilag i en handelsvirksomhed. Du lærer om forskellige typer af virksomheder og er bekendt med den tilhørende lovgivning, der gælder for dem.

Du lærer at bogføre de mest dagligt forekommende bilag i et finansbogholderi i en handelsvirksomhed og får kendskab til de almindelige momsregler, herunder registrering og afslutning af det periodiske momsregnskab.

Indhold

  • Årsrapportens indhold, herunder resultatopgørelse og balance
  • Det dobbelte bogholderis princip
  • Kontering af daglige bilag
  • Anvendelse af kasserapporter
  • Udarbejdelse af momsregnskab

Eksamen

Der er ikke eksamen. Du modtager et bevis efter hvert AMU-kursus, hvis du har deltaget aktivt og opfyldt kursets mål med tilfredsstillende resultat.

Placering

Dette kursus indgår også i kompetenceforløbet Regnskabsmedarbejder.

Varighed

4 dage.

Kontaktinformation

Tietgen KompetenceCenter, Odense NV
Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV
Telefon: 65 45 20 01

Sekretær
Marianne Aalykke
Telefon: 65452509
E-mail: maaa@tietgen.dk


Tietgen KompetenceCenter, Nyborg
Ringvej 3, 5800 Nyborg
Telefon: 65 45 27 03

Praktiske oplysninger

Tjek regelsættet ved deltagelse i AMU-kurser & -moduler. Få info om VEU-godtgørelse og andre tilskud. Få styr på reglerne for framelding og udeblivelse.

>> Regelsæt & praktiske info

Kursusmaterialer

Du låner kursusmaterialer, som du efterfølgende har mulighed for at købe på Tietgen KompetenceCenter.

Kursuspris

Modulet er sammensat af AMU-kurser og delvist offentligt finansieret. Kursusprisen er afhængig af din uddannelses- & beskæftigelsesbaggrund.

>> Få aktuelle AMU pris-informationer

Tilmelding

Er du i job, skal du benytte den landsdækkende portal for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse via det indsatte link under kursusperioden.

Er du ledig skal du benytte online tilmeldingsfunktionen her på tietgen.dk til at forhåndstilmelde dig. Tjek reglerne for kursusdeltagelse.

Pris

Kr. 480,00. Dette kursus er delvist offentligt finansieret og målrettet AMU-målgruppen (ufaglærte og kortuddannede med en uddannelse til og med erhvervs-uddannelsesniveau). Kursusprisen er derfor afhængig af din uddannelses- & beskæftigelsesbaggrund:

1) Er du i AMU-målgruppen og i job, gælder ovennævnte pris.
2) Er du uden for AMU-målgruppen og i job, er kursusprisen kr. 2.106,60.
3) Er du ledig, kontakt kursussekretæren for info om regelsæt og papirgang.
Kviknr.: 2045

Kontaktinformation

Tietgen KompetenceCenter, Odense NV
Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV
Telefon: 65 45 20 01

Sekretær
Marianne Aalykke
Telefon: 65452509
E-mail: maaa@tietgen.dk


Tietgen KompetenceCenter, Nyborg
Ringvej 3, 5800 Nyborg
Telefon: 65 45 27 03