Kursusplan + indhold 

Kursusplan & indhold for forløbet Økonomi for ledere.
Ønsker du at deltage i udvalgte kurser, hvor du har specifikt behov for at få opgraderet dine kompetencer, kan du via denne oversigt planlægge dine kursusperioder og tilmelde dig de ønskede kurser enkeltvist.
 
Ønsker du at tilmelde dig det samlede kompetenceforløb, finder du online tilmelding og aktuelle perioder via
 

 

 

 Kviknr.

Modul & indhold Dage Perioder


6922

Tolkning af årsregnskabet 

AMU-nr: 47628: Tolkning af årsregnskab som ledelsesværktøj

 • Grundlæggende indføring i baggrunden for det endelige regnskab.
 • Poster og begreber, der anvendes i resultatopgørelsen, balancen og i pengestrømsopgørelser.
 • Forstå og anvende regnskabet som ledelsesredskab i beslutningsprocesser.
 • Planlægge og formidle nødvendige informationer om regnskabet til medarbejderne samt tydeliggøre beslutningers indflydelse på den enkelte medarbejders situation.

>> Tilmelding til dette kursus


3


16.9. + 17.9. + 7.10.2013

9. + 10. + 30.1.2014


2083

Nøgletal & kalulationer

AMU-nr: 43566: Nøgletal & kalkulationer som ledelsesværktøj

 Nyt AMU-nr. 47627 og ændret varighed pr. 01.07.2013.

 • Grundlæggende indføring i beregning og fortolkning af nøgletal.
 • Nøgletal til budgetlægning, konkurrentanalyser samt sammenlignende analyser.
 • Udvælgelse af de væsentlige elementer til beregning af nøgletal omkring rentabilitet, forrentning, indtjening, driftskapital, finansiering og likviditet.
 • Grundlæggende viden om og fortolkning af kalkulationsmodeller for varer og tjenesteydelser.
 • Hvilke konsekvenser kan der drages af nøgletal, og hvordan påvirkes medarbejdere og andre interessenter heraf.
 • Nøgletallenes anvendelse til aktiv styring af virksomheden, herunder kreditvurdering af kunder og virksomhedens egen målopfyldelse.
 • Kort om kvalitative analyseformer – som f.eks. SWOT-analyser og udarbejdelse af styrkeprofiler.

>> Tilmelding til dette kursus 


28.11. + 29.11. + 16.12.2013

20.5. + 21.5. + 12.6.2014

 


6923

Budget som ledelsesværktøj

AMU-nr: 47626: Budget som ledelsesværktøj

 • Hvorfor budgettering?
 • Formål, begreber, metoder.
 • Grundlæggende indføring i budgettering og budgetters anvendelse.
 • Beregninger af de tal, der indgår i budgetter.
 • Budgettet som ledelsesredskab.
 • Sammenhænge mellem de forskellige delbudgetter.
 • Tolkning af de forskellige budgetter med udgangspunkt i forskelligt regnskabsmateriale. Hvilke konsekvenser og slutninger kan man drage.
 • Vurdering af budgetter, herunder realismen i budgettet (tendensvurderinger).
 • Lederrollen, eksternt og internt, i budgetfasen.
 • Skal medarbejdere inddrages i budgetproceduren? (uddelegering, ansvarsområder, motivation).
 • Værktøjer og metoder til afgørelse af, hvordan, hvornår og hvor meget medarbejdere og samarbejdspartnere skal informeres.
 • Interessenter i budgettet og deres krav til budgettet.
 • Budgetkontrol til opfølgning på aktiviteten, indtjeningen og likviditeten.

>> Tilmelding til dette kursus


3


28.10. + 29.10. + 14.11.2013

7. + 8. + 24.4.2014