Nøgletal & kalkulationer 

Anvendelse af nøgletal og kalkulationer til ledelsesmæssige beslutninger

AMU-nr.: 47627. Titel: Nøgletal & kalkulationer som ledelsesværktøj.

På dette kursus lærer du at opstille og anvende relevante nøgletal som udgangspunkt for ledelsesmæssige beslutninger.

Målgruppe

Kurset henvender sig til såvel kommende som nye og erfarne ledere, der ikke har en økonomisk uddannelsesbaggrund.

Kurset retter sig officielt mod AMU-målgruppen - dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau. Medarbejdere med en højere uddannelse er selvfølgelig velkomne - blot ikke berettiget til VEU-godtgørelse.

Formål

Formålet med dette kursus er, at du lærer at opstille og anvende relevante nøgletal og kalkulationer som udgangspunkt for ledelsesmæssige beslutninger på det operationelle niveau og at tydeliggøre beslutningernes indflydelse for medarbejderne.

Udbytte

Du får en grundlæggende forståelse for og anvendelse af nøgletal i dagligdagen, så du bl.a. kan sammenligne nøgletal på tværs af virksomheder, brancher og varer/ydelser. Du lærer at afgrænse og bearbejde information om nøgletal og kalkulationer, så det kommunikeres hensigtsmæssigt til medarbejderne.

Indhold

  • Grundlæggende indføring i beregning og fortolkning af nøgletal.
  • Anvendelse af nøgletal til budgetlægning, konkurrentanalyser samt sammenlignende analyser.
  • Udvælgelse af de væsentlige elementer til beregning af nøgletal omkring rentabilitet, forrentning, indtjening, driftskapital, finansiering og likviditet.
  • Grundlæggende viden om og fortolkning af kalkulationsmodeller for varer og tjenesteydelser.
  • Hvilke konsekvenser kan der drages af nøgletal, og hvordan påvirkes medarbejdere og andre interessenter heraf.
  • Nøgletallenes anvendelse til aktiv styring af virksomheden, herunder kreditvurdering af kunder og virksomhedens egen målopfyldelse.
  • Kort om kvalitative analyseformer – som f.eks. SWOT-analyser og udarbejdelse af styrkeprofiler.

Eksamen

Der er ikke eksamen. Du modtager et bevis, hvis du har deltaget aktivt og opfyldt kursets mål med tilfredsstillende resultat.

Placering

Dette kursus indgår også i kompetenceforløbet Økonomi for ledere.

Varighed

3 dage.

Kontaktinformation

Tietgen KompetenceCenter, Odense NV
Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV
Telefon: 65 45 20 01

Sekretær
Charlotte Birkshøj
Telefon: 65452507
E-mail: chfr@tietgen.dk

Praktiske oplysninger

Tjek regelsættet ved deltagelse i AMU-kurser & -moduler. Få info om VEU-godtgørelse og andre tilskud. Få styr på reglerne for framelding og udeblivelse.

>> Regelsæt & praktiske info

Kursusmaterialer

Du låner kursusmaterialer, som du efterfølgende har mulighed for at købe på Tietgen KompetenceCenter.

Kursuspris

Kurset er et AMU-kursus og delvist offentligt finansieret. Kursusprisen er afhængig af din uddannelses- & beskæftigelsesbaggrund.

>> Få aktuelle AMU pris-informationer

Tilmelding

Er du i job, skal du benytte den landsdækkende portal for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse via det indsatte link under kursusperioden.

Er du ledig skal du benytte online tilmeldingsfunktionen her på tietgen.dk til at forhåndstilmelde dig. Tjek reglerne for kursusdeltagelse.

Pris

Kr. 366,00. Dette kursus er delvist offentligt finansieret og målrettet AMU-målgruppen (ufaglærte og kortuddannede med en uddannelse til og med erhvervs-uddannelsesniveau). Kursusprisen er derfor afhængig af din uddannelses- & beskæftigelsesbaggrund:

1) Er du i AMU-målgruppen og i job, gælder ovennævnte pris.
2) Er du uden for AMU-målgruppen og i job, er kursusprisen kr. 1.925,55.
3) Er du ledig, kontakt kursussekretæren for info om regelsæt og papirgang.
Kviknr.: 2083

Kontaktinformation

Tietgen KompetenceCenter, Odense NV
Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV
Telefon: 65 45 20 01

Sekretær
Charlotte Birkshøj
Telefon: 65452507
E-mail: chfr@tietgen.dk