Likviditets- & balancebudgettering 

Udarbejdelse af budgetter vedr. likviditet og balancer.

AMU-nr.: 45973. Titel: Likviditets- & balancebudgettering.

På dette kursus lærer du at udarbejde likviditetsbudgetter efter to metoder og efterfølgende balancebudget.

Målgruppe

Administrative medarbejdere med hovedbeskæftigelse i regnskabs-/økonomifunktionen. Herudover medarbejdere på ledelsesniveau med behov for viden omkring budgettering og efterfølgende rapportering af økonomiske informationer.

Forudsætninger

Ingen.

Formål

Formålet med dette kursus er, at

 • du kan arbejde med budgetlægningen vedr. likviditetsbudgettet og efterfølgende balancebudget.
 • du gennem budgetteringsprocessen kan vurdere, hvilken effekt ændringer i budgetforudsætningerne vil få på likviditeten.

Udbytte

Du lærer

 • at udarbejde likviditetsbudgetter og efterfølgende balancebudget.
 • at opstille likviditetsbudgettet efter den direkte metode og efter beholdningsforskydningsmetoden.
 • hvornår det er hensigtsmæssigt at vælge den direkte metode eller beholdningsforskydningsmodellen.
 • at vurdere, hvilken effekt budgetforudsætningerne har på likviditeten.

Indhold

 • Formål med likviditets- og balancebudgettering
 • Delbudgetter
 • Budgetopfølgning
 • Likviditetsregnskabet
 • Likviditetsbudget, herunder beholdningsforskydningsmodellen og den direkte metode
 • Investeringsbudget
 • Balancebudget

Eksamen

Der er ikke eksamen. Du modtager et bevis efter hvert AMU-kursus, hvis du har deltaget aktivt og opfyldt kursets mål med tilfredsstillende resultat.

Placering

Varighed

2 dage.

Kontaktinformation

Tietgen KompetenceCenter, Odense C
Ejlskovsgade 3, 5000 Odense C
Telefon: 65 45 25 25

Sekretær
Marianne Aalykke
Telefon: 65452509
E-mail: maaa@tietgen.dk

Projektleder
Jørgen Kragsig Munk
Telefon: 65452023
E-mail: jomu@tietgen.dk

Praktiske oplysninger

Tjek regelsættet ved deltagelse i AMU-kurser & -moduler. Få info om VEU-godtgørelse og andre tilskud. Få styr på reglerne for framelding og udeblivelse.

>> Regelsæt & praktiske info

Kursusmaterialer

Du låner kursusmaterialer, som du efterfølgende har mulighed for at købe på Tietgen KompetenceCenter.

Kursuspris

Dette kursus er delvist offentligt finansieret og målrettet AMU-målgruppen (ufaglærte og kortuddannede med en uddannelse til og med erhvervs-uddannelsesniveau). Kursusprisen er derfor afhængig af din uddannelses- & beskæftigelsesbaggrund - se nedenfor.

Pris

Kr. 244,00. Dette kursus er delvist offentligt finansieret og målrettet AMU-målgruppen (ufaglærte og kortuddannede med en uddannelse til og med erhvervs-uddannelsesniveau). Kursusprisen er derfor afhængig af din uddannelses- & beskæftigelsesbaggrund:

1) Er du i AMU-målgruppen og i job, gælder ovennævnte pris.
2) Er du uden for AMU-målgruppen og i job, er kursusprisen kr. 1.283,70.
3) Er du ledig, kontakt kursussekretæren for info om regelsæt og papirgang.
Kviknr.: 6806

Kontaktinformation

Tietgen KompetenceCenter, Odense C
Ejlskovsgade 3, 5000 Odense C
Telefon: 65 45 25 25

Sekretær
Marianne Aalykke
Telefon: 65452509
E-mail: maaa@tietgen.dk

Projektleder
Jørgen Kragsig Munk
Telefon: 65452023
E-mail: jomu@tietgen.dk