Ledelse 

Begrebet ledelse ændrer sig fundamentalt i disse år. Lederens rolle skifter fra at være dikterende til at blive motiverende i en flad netværksorganisation.

Lederne skal koncentrere sig om at lede. Derfor stilles der store krav til lederen om at kunne tilegne sig de mere brede ledelseskompetencer.

At være leder er en livslang læreproces. Og lederudvikling gennem uddannelse er en nødvendighed.

Vi har derfor sammensat et kursusudbud, der indeholder en række tilbud inden for de brede ledelseskompetencer. Kurserne henvender sig først og fremmest til mellemlederen i den private og offentlige sektor.