Konflikthåndtering som ledelsesværktøj 

Som leder er det vigtigt at kunne løse konflikter på en effektiv måde. På dette kursus lærer du, hvordan du altid bruger konflikthåndtering mest optimalt i forskellige situationer.

AMU-nr.: 43561. Titel: Konflikthåndtering som ledelsesværktøj.

Målgruppe

Dette kursus henvender sig til ledere, som ønsker indsigt i konfliktløsnings-metoder.

Kurset retter sig mod AMU-målgruppen - dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau. Medarbejdere med en højere uddannelse er selvfølgelig velkomne - blot ikke berettiget til VEU-godtgørelse.

Forudsætninger

Der er ingen specielle forudsætninger til dette kursus.

Formål

Du lærer at identificerere konflikttyper, der kan opstå i forskellige arbejdssi-tuationer, og gennem træning af konflikthåndteringsmetoder får du opbygget færdigheder i at løse konflikter, så du er i stand til at anvende konflikthåndtering aktivt i lederrollen.

Indhold

  • grundlæggende viden om konflikttyper
  • konflikters udviklingsforløb
  • afdækning af kerneproblemstillinger
  • konflikthåndteringsmetoder.

Eksamen

Der er ikke eksamen. Du modtager et bevis, hvis du har deltaget aktivt og opfyldt kursets mål med tilfredsstillende resultat.

Varighed

2 dage.

Kontaktinformation

LedelsesAkademiet Lillebælt
Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV
Telefon: 65 45 20 03

Sekretær
Vibeke Vesterskov Nielsen
Telefon: 65452004
E-mail: vvni@tietgen.dk

Projektleder
Eiler Skovbjerg
Telefon: 65452044
E-mail: eisk@tietgen.dk

Praktiske oplysninger

Tjek regelsættet ved deltagelse i AMU-kurser & -moduler. Få info om VEU-godtgørelse og andre tilskud. Få styr på reglerne for framelding og udeblivelse.

>> Regelsæt & praktiske info

Kursusmaterialer

Du låner kursusmaterialer, som du efterfølgende har mulighed for at købe på Tietgen KompetenceCenter.

Kursuspris

Kurset er et AMU-kursus og delvist offentligt finansieret. Kursusprisen er afhængig af din uddannelses- & beskæftigelsesbaggrund.

>> Få aktuelle AMU pris-informationer

Tilmelding

Er du i job, skal du benytte den landsdækkende portal for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse via det indsatte link under kursusperioden.

Er du ledig skal du benytte online tilmeldingsfunktionen her på tietgen.dk til at forhåndstilmelde dig. Tjek reglerne for kursusdeltagelse.

Pris

Kr. 364,00. Dette kursus er delvist offentligt finansieret og målrettet AMU-målgruppen (ufaglærte og kortuddannede med en uddannelse til og med erhvervs-uddannelsesniveau). Kursusprisen er derfor afhængig af din uddannelses- & beskæftigelsesbaggrund:

1) Er du i AMU-målgruppen og i job, gælder ovennævnte pris.
2) Er du uden for AMU-målgruppen og i job, er kursusprisen kr. 1.106,50.
3) Er du ledig, kontakt kursussekretæren for info om regelsæt og papirgang.
Kviknr.: 1113

Kontaktinformation

LedelsesAkademiet Lillebælt
Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV
Telefon: 65 45 20 03

Sekretær
Vibeke Vesterskov Nielsen
Telefon: 65452004
E-mail: vvni@tietgen.dk

Projektleder
Eiler Skovbjerg
Telefon: 65452044
E-mail: eisk@tietgen.dk