Kommunikation som ledelsesværktøj 

Det er vigtigt at kunne kommunikere kvalificeret med sine medarbejde-re for at sikre bedst muligt resultat. Du vil her lære at identificere den rette kommunikationsform i forskellige situationer.

AMU-nr.: 43560. Titel: Kommunikation som ledelsesværktøj.

Målgruppe

Dette kursus henvender sig til ledere, som ønsker grundlæggende ledelsesværktøjer

Formål

Du lærer at identificere de forskellige elementer, der har betydning for kommunikationens kvalitet, og gennem træning af forskellige kommunikationssituationer får du et grundlag for at etablere konstruktive dialoger og anvende kommunikationen aktivt i lederrollen.

Indhold

  • kommunikationens betydning for din egen lederrolle
  • udvikling og brug af egne kommunikative evner i ledelsesfunktionen
  • aktivt brug af forskellige kommunikationsformer

Eksamen

Der er ikke eksamen. Du modtager et bevis, hvis du har deltaget aktivt og opfyldt kursets mål med tilfredsstillende resultat.

Varighed

3 dage.

Kontaktinformation

LedelsesAkademiet Lillebælt
Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV
Telefon: 65 45 20 03

Sekretær
Vibeke Vesterskov Nielsen
Telefon: 65452004
E-mail: vvni@tietgen.dk

Projektleder
Eiler Skovbjerg
Telefon: 65452044
E-mail: eisk@tietgen.dk

Praktiske oplysninger

Tjek regelsættet ved deltagelse i AMU-kurser & -moduler. Få info om VEU-godtgørelse og andre tilskud. Få styr på reglerne for framelding og udeblivelse.

 >> Regelsæt & praktiske info

Pris

Kr. 546,00. Dette kursus er delvist offentligt finansieret og målrettet AMU-målgruppen (ufaglærte og kortuddannede med en uddannelse til og med erhvervs-uddannelsesniveau). Kursusprisen er derfor afhængig af din uddannelses- & beskæftigelsesbaggrund:

1) Er du i AMU-målgruppen og i job, gælder ovennævnte pris.
2) Er du uden for AMU-målgruppen og i job, er kursusprisen kr. 1.925,55.
3) Er du ledig, kontakt kursussekretæren for info om regelsæt og papirgang.
Kviknr.: 1116

Kontaktinformation

LedelsesAkademiet Lillebælt
Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV
Telefon: 65 45 20 03

Sekretær
Vibeke Vesterskov Nielsen
Telefon: 65452004
E-mail: vvni@tietgen.dk

Projektleder
Eiler Skovbjerg
Telefon: 65452044
E-mail: eisk@tietgen.dk