Coaching som ledelsesværktøj 

Lær, hvordan du kan benytte coachingaktiviteter i din personaleudvikling.

AMU-nr.: 44633. Titel: Coaching som ledelsesværktøj.

Coaching har i flere år været anvendt til udvikling af toppræstationer i sportens verden og anses nu også i erhvervslivet som en forudsætning for at kunne accelerere nytænkning, udvikling og ansvarlighed.

Målgruppe

Personer med personaleledelsesopgaver, projektledelse o.lign., der ønsker at lære de fundamentale principper i coaching.

Kurset retter sig officielt mod AMU-målgruppen - dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau. Medarbejdere med en højere uddannelse er selvfølgelig velkomne - blot ikke berettiget til VEU-godtgørelse.

Formål

Formålet med dette kursus er, at du lærer at planlægge og igangsætte coachingaktiviteter som én af metoderne i personaleudvikling, at du får kendskab til og lærer at anvende coaching situationstilpasset fx i forhold til grupper/enkeltpersoner og formel/uformel coaching.

Du lærer at afdække forudsætningerne for at skabe et optimalt miljø for coaching på det operationelle plan og kan anvende metoden over for medarbejdere/kolleger. Hovedvægten lægges på træning.

Udbytte

Du styrker dine personlige lederevner, så du kan hjælpe dine medarbejdere med at udvikle sig mest muligt.

Gennem coaching bliver du i stand til at:

  • stille udfordrende og undersøgende spørgsmål, som skaber forandring
  • håndtere MUS-samtaler på en mere fortrolig og udviklende måde
  • løse problemer på en mere respektfuld måde
  • få medarbejderen til at opstille realistiske mål, skabe commitment og dermed større ansvarlighed for målene

Arbejdsformen for kurset er et action-learning-forløb, der giver dig den størst mulige læring gennem træning i hverdagene mellem de 2 første kursusdage og den sidste dag.

Du får korte teoretiske oplæg med efterfølgende reflektion og masser af øvelser og feedback.

Indhold

Punkterne på programmet vil indeholde et kort oplæg og herefter veksle mellem refleksion, diskussion og forskellige former for øvelser og masser af praktisk træning relateret til deltagernes arbejdssituation. 

  • Hvad er coaching? Hvad er en god coach?
  • Spørgeteknik, aktiv lytning, nysgerrighed, hypoteser, forskellige perspektiver
  • Præsentation og træning af forskellige coachingmetoder

           - 5F (bygger på den anerkendende tilgang)

           - Cirkelmodellen

           - Løsningsfokuseret coaching

  • I hvilke situationer kan vi anvende coaching i vores organisation, og hvilken coaching-metode skal vi vælge?
  • Etik

Eksamen

Der er ikke eksamen. Du modtager et bevis, hvis du har deltaget aktivt og opfyldt kursets mål med tilfredsstillende resultat.

Varighed

3 dage.

Kontaktinformation

Tietgen KompetenceCenter, Odense C
Ejlskovsgade 3, 5000 Odense C
Telefon: 65 45 25 25

Sekretær
Marianne Aalykke
Telefon: 65452509
E-mail: maaa@tietgen.dk

Praktiske oplysninger

Tjek regelsættet ved deltagelse i AMU-kurser & -moduler. Få info om VEU-godtgørelse og andre tilskud. Få styr på reglerne for framelding og udeblivelse.

 >> Regelsæt & praktiske info

Pris

Kr. 546,00. Dette kursus er delvist offentligt finansieret og målrettet AMU-målgruppen (ufaglærte og kortuddannede med en uddannelse til og med erhvervs-uddannelsesniveau). Kursusprisen er derfor afhængig af din uddannelses- & beskæftigelsesbaggrund:

1) Er du i AMU-målgruppen og i job, gælder ovennævnte pris.
2) Er du uden for AMU-målgruppen og i job, er kursusprisen kr. 1.925,55.
3) Er du ledig, kontakt kursussekretæren for info om regelsæt og papirgang.
Kviknr.: 1445

Kontaktinformation

Tietgen KompetenceCenter, Odense C
Ejlskovsgade 3, 5000 Odense C
Telefon: 65 45 25 25

Sekretær
Marianne Aalykke
Telefon: 65452509
E-mail: maaa@tietgen.dk