Anerkendende ledelse 

Anerkendende ledelse og anerkendende kommunikation er efterhånden meget efterspurgt, og det er der gode grunde til.

AMU-nr.: 42833. Titel: Anerkendende ledelse.

Lad dig inspirere af den anerkendende tilgang i ledelsesopgaven og se, hvordan den kan bidrage til at skabe mere mod og engagement blandt dine medarbejdere – hvilket er en forudsætning for de helt gode resultater.

Målgruppe

Personer med personaleledelse, projektledelse o.l., der er nysgerrige på, hvad den anerkendende tilgang kan tilføre egen ledelsespraksis i relation til bedre trivsel, arbejdsglæde – og resultater.

Kurset retter sig mod AMU-målgruppen - dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau. Medarbejdere med en højere uddannelse er selvfølgelig velkomne - blot ikke berettiget til VEU-godtgørelse.

Udbytte

Du får viden om anerkendende ledelse, herunder hvilken rolle kommunikation, dialog og udvikling af relationer spiller. Du kan i forlængelse heraf omsætte de anerkendende kommunikationsformer i egen praksis.

Du kan anvende den anerkendende tilgang som et praktisk dialogredskab til udvikling af medarbejdernes faglige og personlige kompetencer fx gennem MUS-samtaler og coaching samt mere uformelle samtaler.

Derudover kan du anvende den anerkendende og værdsættende tilgang til at sikre en fremadrettet, ressourceorienteret og løsningsorienteret tilgang til problemer og konflikter.

Indhold

Punkterne på programmet vil indeholde et kort oplæg og herefter veksle mellem refleksion, diskussion og forskellige former for øvelser og masser af praktisk træning relateret til din egen praksis. 

Hvad er anerkendende ledelse, og hvor adskiller den sig fra andre ledelsesformer?

  • Anerkendelse og værdsættelse.
  • Mangelsprog og ressourcesprog.
  • Den anerkendende udforskning og en udviklingsmodel.
  • Den værdsættende samtale.
  • Virksomheden som et levende og dynamisk system.
  • Forandring og tilpasse forstyrrelser.
  • Konfliktløsning / Konfliktopløsning.
  • Hvad kan anerkendende ledelse tilføre din organisation?
  • Hvad går du hjem og gør anderledes?

 

Eksamen

Der er ikke eksamen. Du modtager et bevis efter hvert AMU-kursus, hvis du har deltaget aktivt, løst de stillede opgaver, og efter underviserens vurdering opfyldt kursets mål med tilfredsstillende resultat.

Varighed

2 dage.

Kontaktinformation

LedelsesAkademiet Lillebælt
Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV
Telefon: 65 45 20 03

Sekretær
Vibeke Vesterskov Nielsen
Telefon: 65452004
E-mail: vvni@tietgen.dk

Projektleder
profile not found profile not found
Telefon: profile not found
E-mail: profile not found

Praktiske oplysninger

Tjek regelsættet ved deltagelse i AMU-kurser & -moduler. Få info om VEU-godtgørelse og andre tilskud. Få styr på reglerne for framelding og udeblivelse.

>> Regelsæt & praktiske info

Kursusmaterialer

Du låner kursusmaterialer, som du efterfølgende har mulighed for at købe på Tietgen KompetenceCenter.

Kursuspris

Modulet er sammensat af AMU-kurser og delvist offentligt finansieret. Kursusprisen er afhængig af din uddannelses- & beskæftigelsesbaggrund.

>> Få aktuelle AMU pris-informationer 

Tilmelding

Er du i job, skal du benytte den landsdækkende portal for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse via det indsatte link under kursusperioden.

Er du ledig, kan du forhåndstilmelde dig online her på tietgen.dk.

Pris

Kr. 244,00. Dette kursus er delvist offentligt finansieret og målrettet AMU-målgruppen (ufaglærte og kortuddannede med en uddannelse til og med erhvervs-uddannelsesniveau). Kursusprisen er derfor afhængig af din uddannelses- & beskæftigelsesbaggrund:

1) Er du i AMU-målgruppen og i job, gælder ovennævnte pris.
2) Er du uden for AMU-målgruppen og i job, er kursusprisen kr. 1.283,70.
3) Er du ledig, kontakt kursussekretæren for info om regelsæt og papirgang.
Kviknr.: 6832

Kontaktinformation

LedelsesAkademiet Lillebælt
Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV
Telefon: 65 45 20 03

Sekretær
Vibeke Vesterskov Nielsen
Telefon: 65452004
E-mail: vvni@tietgen.dk

Projektleder
profile not found profile not found
Telefon: profile not found
E-mail: profile not found