Forebyggelse af stress 

En væsentlig del af en medarbejders fravær skyldes stress. Hvordan kan det forebygges?

AMU-nr.: 40382. Titel: Forebyggelse af stress på arbejdspladsen.

Indflydelse, meningsfuldhed, forudsigelighed og social støtte er væsentlige stress-forebyggende faktorer i et arbejdsliv, som er langt mere hektisk end før. Hvordan kan du ved en tidlig indsats gribe ind?

Målgruppe

Kurset henvender sig til mellemlederen, direktionssekretæren eller indehaveren af den mindre virksomhed, der ønsker at kvalificere sig inden for HR-området og til administrative medarbejdere, der typisk arbejder med HR-opgaver, herunder opgaveløsninger i funktionsområdet fra personaleadministrative opgaver til strategiske personaleudviklingsopgaver.

Formål

Formålet med dette kursus er, at du i din funktion som HR-medarbejder kan vejlede virksomhedens ledelse, personaleansvarlige og/eller virksomhedens miljøansvarlige i anvendelsen af procedurer og værktøjer, der kan være med til at forebygge stress på arbejdspladsen. Det kan eksempelvis være instruktion af ledere og medarbejdere i aflæsning af signaler på stress, gennemførelse af trivselsundersøgelser, vurdering af jobbeskrivelser og bidrage til udarbejdelsen af en stresspolitik.

Udbytte

Efter kurset kan du arbejde systematisk med fravær og opfølgning på fravær og stress.

Indhold

  • Arbejdet med at forebygge sygdom og stress
  • Arbejde med trivselsundersøgelser
  • Udarbejde politikker på området i samarbejde med SU og sikkerhedsorganisationen.

Eksamen

Der er ikke eksamen. Du modtager et bevis, hvis du har deltaget aktivt og opfyldt kursets mål med tilfredsstillende resultat.

Placering

Dette kursus indgår i HR-kurserne.

Varighed

2 dage.

Kontaktinformation

Tietgen KompetenceCenter, Odense NV
Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV
Telefon: 65 45 20 01

Sekretær
Charlotte Birkshøj
Telefon: 65452507
E-mail: chfr@tietgen.dk

Projektleder
Jørgen Houge Laursen
Telefon: 65452078
E-mail: jorl@tietgen.dk

Praktiske oplysninger

Tjek regelsættet ved deltagelse i AMU-kurser & -moduler. Få info om VEU-godtgørelse og andre tilskud. Få styr på reglerne for framelding og udeblivelse.

>> Regelsæt & praktiske info

Kursusmaterialer

Du låner kursusmaterialer, som du efterfølgende har mulighed for at købe på Tietgen KompetenceCenter.

Kursuspris

Kurset er et AMU-kursus og delvist offentligt finansieret. Kursusprisen er afhængig af din uddannelses- & beskæftigelsesbaggrund.

>> Få aktuelle AMU pris-informationer

Tilmelding

Er du i job, skal du benytte den landsdækkende portal for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse via det indsatte link under kursusperioden.

Er du ledig skal du benytte online tilmeldingsfunktionen her på tietgen.dk til at forhåndstilmelde dig. Tjek reglerne for kursusdeltagelse.

Pris

Kr. 244,00. Dette kursus er delvist offentligt finansieret og målrettet AMU-målgruppen (ufaglærte og kortuddannede med en uddannelse til og med erhvervs-uddannelsesniveau). Kursusprisen er derfor afhængig af din uddannelses- & beskæftigelsesbaggrund:

1) Er du i AMU-målgruppen og i job, gælder ovennævnte pris.
2) Er du uden for AMU-målgruppen og i job, er kursusprisen kr. 1.283,70.
3) Er du ledig, kontakt kursussekretæren for info om regelsæt og papirgang.
Kviknr.: 6657

Kontaktinformation

Tietgen KompetenceCenter, Odense NV
Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV
Telefon: 65 45 20 01

Sekretær
Charlotte Birkshøj
Telefon: 65452507
E-mail: chfr@tietgen.dk

Projektleder
Jørgen Houge Laursen
Telefon: 65452078
E-mail: jorl@tietgen.dk