Konflikthåndtering 

Er konflikter noget, du helst undgår, eller har du redskaberne til at frigøre det potentiale for udvikling, som den smidige løsning af konflikter udgør?

AMU-nr.: 40359. Titel: HR-støtte til konflikthåndtering.

Som leder oplever du at være part i en konflikt, og du oplever at være iagttager af konflikter mellem andre.

Målgruppe

Kurset henvender sig  til mellemlederen, direktionssekretæren eller indehaveren af den mindre virksomhed, der ønsker at kvalificere sig inden for HR-området og øvrige medarbejdere, der arbejder med HR-relaterede opgaver, herunder samarbejdsprocesser og rådgivning omkring konflikthåndtering.

Formål

Formålet med dette kursus er, at du som HR-medarbejder

  • kan rådgive og vejlede ledere og/eller relevante medarbejdere i forbindelse med valg af konfliktløsningsværktøjer og konfliktløsningsmetoder i en aktuel konfliktsituation.
  • kan identificere virkningsfulde konfliktløsningsmetoder i forhold til den aktuelle konflikttype.
  • kan bidrage med procedurer og procesbeskrivelser i forbindelse med konflikthåndteringsværktøjer.

Udbytte

Efter kurset kan du vurdere typer og grader af konflikter med henblik på at løse dem.

Indhold

  • Kortlægning af konflikttyper
  • Afpasning af konfliktløsningsmetode efter det iagttagne mønster
  • Ledelse af en samarbejdsproces
  • Procedurer og procesbeskrivelser.

Eksamen

Der er ikke eksamen på dette kursus. Du modtager et bevis, hvis du har deltaget aktivt og opfyldt kursets mål med tilfredsstillende resultat.

Placering

Dette kursus indgår i HR-kurserne.

Varighed

2 dage.

Kontaktinformation

Tietgen KompetenceCenter, Odense NV
Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV
Telefon: 65 45 20 01

Sekretær
Marianne Aalykke
Telefon: 65452509
E-mail: maaa@tietgen.dk

Projektleder
Jørgen Houge Laursen
Telefon: 65452078
E-mail: jorl@tietgen.dk

Praktiske oplysninger

Tjek regelsættet ved deltagelse i AMU-kurser & -moduler. Få info om VEU-godtgørelse og andre tilskud. Få styr på reglerne for framelding og udeblivelse.

>> Regelsæt & praktiske info

Kursusmaterialer

Du låner kursusmaterialer, som du efterfølgende har mulighed for at købe på Tietgen KompetenceCenter.

Kursuspris

Kurset er et AMU-kursus og delvist offentligt finansieret. Kursusprisen er afhængig af din uddannelses- & beskæftigelsesbaggrund.

>> Få aktuelle AMU pris-informationer

Tilmelding

Er du i job, skal du benytte den landsdækkende portal for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse via det indsatte link under kursusperioden.

Er du ledig skal du benytte online tilmeldingsfunktionen her på tietgen.dk til at forhåndstilmelde dig. Tjek reglerne for kursusdeltagelse.

Pris

Kr. 244,00. Dette kursus er delvist offentligt finansieret og målrettet AMU-målgruppen (ufaglærte og kortuddannede med en uddannelse til og med erhvervs-uddannelsesniveau). Kursusprisen er derfor afhængig af din uddannelses- & beskæftigelsesbaggrund:

1) Er du i AMU-målgruppen og i job, gælder ovennævnte pris.
2) Er du uden for AMU-målgruppen og i job, er kursusprisen kr. 1.283,70.
3) Er du ledig, kontakt kursussekretæren for info om regelsæt og papirgang.
Kviknr.: 6666

Kontaktinformation

Tietgen KompetenceCenter, Odense NV
Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV
Telefon: 65 45 20 01

Sekretær
Marianne Aalykke
Telefon: 65452509
E-mail: maaa@tietgen.dk

Projektleder
Jørgen Houge Laursen
Telefon: 65452078
E-mail: jorl@tietgen.dk