Anvendelse af funktionærloven 

Funktionærloven og dens anvendelsesområder.

AMU-nr.: 40394. Titel: Anvendelse af funktionærloven.

Målgruppe

Administrative medarbejdere, der arbejder med HR-relaterede opgaver, herunder opgaveløsninger i funktionsområdet fra personaleadministrative opgaver til strategiske personaleudviklingsopgaver.

Kurset retter sig officielt mod AMU-målgruppen - dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau. Medarbejdere med en højere uddannelse er selvfølgelig velkomne - blot under et andet regelsæt. 

Formål

Formålet med dette kursus er, at du kan orientere medarbejderne om deres grundlæggende rettigheder og pligter i henhold til Funktionærloven. Du kan genkende problemstillinger, som kan henføres under reglerne i loven og vurdere, i hvilket omfang problemstillingen rejst af en medarbejder bør henvises til videre behandling af en fagjurist.

Udbytte

Efter kurset kan du informere om funktionærlovens anvendelsesområde, oplyse om opsigelsesregler og regler om bortvisning samt henføre konflikter til funktionærloven.

Indhold

  • grundlæggende rettigheder og pligter i henhold til funktionærloven.
  • problemstillinger, som kan henføres under reglerne i loven
  • vurdere, i hvilket omfang problemstillingen rejst af en medarbejder bør henvises til videre behandling af en fagjurist.

Eksamen

Der er ikke eksamen på dette kursus. Du modtager et bevis, hvis du har deltaget aktivt og opfyldt kursets mål med tilfredsstillende resultat

Varighed

2 dage.

Kontaktinformation

Tietgen KompetenceCenter, Odense NV
Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV
Telefon: 65 45 20 01

Sekretær
Marianne Aalykke
Telefon: 65452509
E-mail: maaa@tietgen.dk

Projektleder
Jørgen Houge Laursen
Telefon: 65452078
E-mail: jorl@tietgen.dk

Praktiske oplysninger

Tjek regelsættet ved deltagelse i AMU-kurser & -moduler. Få info om VEU-godtgørelse og andre tilskud. Få styr på reglerne for framelding og udeblivelse.

>> Regelsæt & praktiske info

Kursusmaterialer

Du låner kursusmaterialer, som du efterfølgende har mulighed for at købe på Tietgen KompetenceCenter.

Kursuspris

Kurset er et AMU-kursus og delvist offentligt finansieret. Kursusprisen er afhængig af din uddannelses- & beskæftigelsesbaggrund.

>> Få aktuelle AMU pris-informationer

Tilmelding

Er du i job, skal du benytte den landsdækkende portal for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse via det indsatte link under kursusperioden.

Er du ledig skal du benytte online tilmeldingsfunktionen her på tietgen.dk til at forhåndstilmelde dig. Tjek reglerne for kursusdeltagelse.

Pris

Kr. 244,00. Dette kursus er delvist offentligt finansieret og målrettet AMU-målgruppen (ufaglærte og kortuddannede med en uddannelse til og med erhvervs-uddannelsesniveau). Kursusprisen er derfor afhængig af din uddannelses- & beskæftigelsesbaggrund:

1) Er du i AMU-målgruppen og i job, gælder ovennævnte pris.
2) Er du uden for AMU-målgruppen og i job, er kursusprisen kr. 1.283,70.
3) Er du ledig, kontakt kursussekretæren for info om regelsæt og papirgang.
Kviknr.: 6659

Kontaktinformation

Tietgen KompetenceCenter, Odense NV
Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV
Telefon: 65 45 20 01

Sekretær
Marianne Aalykke
Telefon: 65452509
E-mail: maaa@tietgen.dk

Projektleder
Jørgen Houge Laursen
Telefon: 65452078
E-mail: jorl@tietgen.dk