Præsentationsteknik i adm. funktioner 

Effektive, professionelle præsentationer af konkrete emner.

AMU-nr.: 44396. Titel: Præsentationsteknik i adm. funktioner.

Du lærer selvstændigt at planlægge, forberede, gennemføre og evaluere en præsentation af et konkret emne eller projekt ved hjælp af hensigtmæssige præsentationsværktøjer valgt ud fra målgruppen for præsentationen.

Målgruppe

Dette kursus henvender sig til alle, som gerne vil lære, hvordan et konkret emne eller et projekt præsenteres professionelt.

Kurset retter sig officielt mod AMU-målgruppen - dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau - som er berettiget til VEU-godtgørelse. Medarbejdere med en højere uddannelse er også velkomne, men deltager under et andet regelsæt.

Forudsætninger

Der er ingen specielle adgangskrav til dette kursus.

Formål

Formålet med dette kursus er, at du

 • i forbindelse med administrative funktioner selvstændigt kan planlægge, forberede og gennemføre en effektiv præsentation af et konkret emne eller projekt ved anvendelse af hensigtsmæssige præsentationsteknikker og præsentationsværktøjer, udvalgt på baggrund af målgruppen for præsentationen.
 • efter præsentationen kan evaluere forløbet, ved brug af selvevaluering eller gennem deltagerevaluering.

Indhold

 • Præsentationsværktøjer
  • kropssprog
  • fremtræden og gennemslagskraft
  • engagement
  • disponering (indledning, emne, afslutning)
  • humor
 • Målgruppen
  • involvering af målgruppen
  • det valgte sprog
  • situationsbestemt indhold (valgt specielt til målgruppen)
  • entydighed i kommunikation
  • metaforer (billedsprog)
  • relevant deltagermateriale
  • AV-hjælpemidler (valg typer og anvendelse)
 • Evaluering efter præsentationen 
  • selvevaluering – kritisk gennemgang ud fra form, mål og indhold
  • deltagerevaluering – ved hjælp af evalueringsskema
 • Eksamen

  Der er ikke eksamen. Du modtager et bevis, hvis du har deltaget aktivt og opfyldt kursets mål med tilfredsstillende resultat.

  Placering

  Varighed

  3 dage.

  Kontaktinformation

  Tietgen KompetenceCenter, Odense NV
  Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV
  Telefon: 65 45 20 01

  Sekretær
  Marianne Aalykke
  Telefon: 65452509
  E-mail: maaa@tietgen.dk


  Tietgen KompetenceCenter, Odense C
  Ejlskovsgade 3, 5000 Odense C
  Telefon: 65 45 25 25

  Sekretær
  Marianne Aalykke
  Telefon: 65452509
  E-mail: maaa@tietgen.dk

  Praktiske oplysninger

  Tjek regelsættet ved deltagelse i AMU-kurser & -moduler. Få info om VEU-godtgørelse og andre tilskud. Få styr på reglerne for framelding og udeblivelse.

  >> Regelsæt & praktiske info

  Kursusmaterialer

  Du låner kursusmaterialer, som du efterfølgende har mulighed for at købe på Tietgen KompetenceCenter.

  Kursuspris

  Modulet er sammensat af AMU-kurser og delvist offentligt finansieret. Kursusprisen er afhængig af din uddannelses- & beskæftigelsesbaggrund.

  >> Få aktuelle AMU pris-informationer

  Tilmelding

  Er du i job, skal du benytte den landsdækkende portal for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse via det indsatte link under kursusperioden.

  Er du ledig skal du benytte online tilmeldingsfunktionen her på tietgen.dk til at forhåndstilmelde dig. Tjek reglerne for kursusdeltagelse.

  Pris

  Kr. 366,00. Dette kursus er delvist offentligt finansieret og målrettet AMU-målgruppen (ufaglærte og kortuddannede med en uddannelse til og med erhvervs-uddannelsesniveau). Kursusprisen er derfor afhængig af din uddannelses- & beskæftigelsesbaggrund:

  1) Er du i AMU-målgruppen og i job, gælder ovennævnte pris.
  2) Er du uden for AMU-målgruppen og i job, er kursusprisen kr. 1.925,55.
  3) Er du ledig, kontakt kursussekretæren for info om regelsæt og papirgang.
  Kviknr.: 1664

  Kontaktinformation

  Tietgen KompetenceCenter, Odense NV
  Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV
  Telefon: 65 45 20 01

  Sekretær
  Marianne Aalykke
  Telefon: 65452509
  E-mail: maaa@tietgen.dk


  Tietgen KompetenceCenter, Odense C
  Ejlskovsgade 3, 5000 Odense C
  Telefon: 65 45 25 25

  Sekretær
  Marianne Aalykke
  Telefon: 65452509
  E-mail: maaa@tietgen.dk