Notat- & referatteknik 

Lær om notatteknikker og referattagning og om referentens rolle.

AMU-nr.: 47298. Titel: Notat og referatteknik.

Målgruppe

Dette kursus henvender sig til alle, som har brug for at kende forskellige notatteknikker i forbindelse med referattagning og øvrig dokumentation i en virksomhed.

Forudsætninger

Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage på kurset.

Formål

Formålet med dette kursus er, at du

  • kan varetage rollen som referent og udføre mindre sagsbehandling ved udførelsen af administrative funktioner
  • kan anvende forskellige notatteknikker, uddrage det væsentligste fra møder og samtaler, opstille og udarbejde notater og referater, planlægge referattagning i forhold til mødetyper og arbejde med referentens aktive rolle
  • kan vurdere og anvende forskellige referattyper.

Indhold

  • notatteknikker (bl.a. mindmap)
  • notere det væsentligste fra møder og samtaler i forhold til opgaven og målgruppen
  • opstille og udarbejde notater og referater
  • planlægge referattagning i forhold til mødetyper og evt. indkaldelse og dagsorden
  • rundsende og fordele referater til relevante målgrupper pr. e-mail og ved offentliggørelse på intranet, evt. på papir
  • sammenhæng som notatet eller referatet indgår i, fx sagsbehandling, ad hoc-møder, faste møder, telefonmøder og videokonference
  • betydningen af referentens aktive rolle

Eksamen

Der er ikke eksamen. Du modtager et bevis, hvis du har deltaget aktivt og opfyldt kursets mål med tilfredsstillende resultat.

Placering

Dette kursus indgår også i forløbene Kommunikation & administration og Allround sekretær.

Varighed

2 dage.

Kontaktinformation

Tietgen KompetenceCenter, Odense NV
Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV
Telefon: 65 45 20 01

Sekretærer
Helle Kjersgaard
Telefon: 65452017
E-mail: hekj@tietgen.dk

Marianne Aalykke
Telefon: 65452509
E-mail: maaa@tietgen.dk

Praktiske oplysninger

Tjek regelsættet ved deltagelse i AMU-kurser & -moduler. Få info om VEU-godtgørelse og andre tilskud. Få styr på reglerne for framelding og udeblivelse.

>> Regelsæt & praktiske info

Kursusmaterialer

Du låner kursusmaterialer, som du efterfølgende har mulighed for at købe på Tietgen KompetenceCenter.

Kursuspris

Modulet er sammensat af AMU-kurser og delvist offentligt finansieret. Kursusprisen er afhængig af din uddannelses- & beskæftigelsesbaggrund.

>> Få aktuelle AMU pris-informationer

Tilmelding

Er du i job, skal du benytte den landsdækkende portal for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse via det indsatte link under kursusperioden.

Er du ledig skal du benytte online tilmeldingsfunktionen her på tietgen.dk til at forhåndstilmelde dig. Tjek reglerne for kursusdeltagelse.

Pris

Kr. 244,00. Dette kursus er delvist offentligt finansieret og målrettet AMU-målgruppen (ufaglærte og kortuddannede med en uddannelse til og med erhvervs-uddannelsesniveau). Kursusprisen er derfor afhængig af din uddannelses- & beskæftigelsesbaggrund:

1) Er du i AMU-målgruppen og i job, gælder ovennævnte pris.
2) Er du uden for AMU-målgruppen og i job, er kursusprisen kr. 1.283,70.
3) Er du ledig, kontakt kursussekretæren for info om regelsæt og papirgang.
Kviknr.: 1391

Kontaktinformation

Tietgen KompetenceCenter, Odense NV
Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV
Telefon: 65 45 20 01

Sekretærer
Helle Kjersgaard
Telefon: 65452017
E-mail: hekj@tietgen.dk

Marianne Aalykke
Telefon: 65452509
E-mail: maaa@tietgen.dk