Job-kursus 

Et kursus for selvforsørgede ny-danskere.

I samarbejde med Jobcenter Odense og Lær Dansk kører Tietgen KompetenceCenter et job-kursus af 9 måneders varighed.

Kurset omfatter personlig udvikling, it, vejledning, arbejdsmarkedskendskab, jobsøgning og praktik.

I praktikken vil du få mulighed for at anvende din uddannelse og/eller erhvervserfaring fra dit hjemland og finde ud af, om du behøver mere uddannelse for at komme i job.

I slutningen af kurset forsøges etableret job med løntilskud, der gerne skulle resultere i en normal ansættelse i fast job.

Målgruppe

Du er familiesammenført og omfattet af Integrationsloven. Du må ikke være omfattet af andre aktiveringstilbud.

Forudsætninger

Du skal kunne tale og forstå dansk, da al undervisning er på dansk.

Formål

Kurset giver dig bedre chancer for at komme hurtigt i arbejde, starte eget firma eller begynde på en uddannelse. Du vil blive støttet i søgning af løntilskudsjob, almindeligt job eller uddannelse.

Udbytte

Du vil gennem kurset nå følgende mål:

  • Jobcenter Odense og Tietgen KompetenceCenter hjælper dig med at finde et job med løntilskud
  • du får et bedre netværk inden for dit arbejdsområde
  • du får større viden om det danske arbejdsmarked
  • du deltager stadig i din danskuddannelse
  • du udvikler hurtigt yderligere danskfærdigheder og får elementære it-færdigheder, der er nødvendige på fremtidens arbejdsmarked
  • du får sikret, at dine jobsøgningskvalifikationer muliggør søgning af nye jobs (karriere)
  • du udfærdiger CV og jobansøgninger
  • i samarbejde med KVINFO finder vi en mentor til dig.

Indhold

Vejledning
Du vil gennem hele kurset få rådgivning og vejledning, så du til enhver tid har det bedste udgangspunkt i forhold til at få job eller begynde på en uddannelse.

It
På kurset vil du få den nødvendige it-undervisning for, at du kan bestride det job eller den uddannelse, du ønsker. Det vil for eksempel være tekstbehandling, regneark, internet og billedbehandling

Dansk
Du fortsætter med din danskuddannelse i henhold til lov nr. 375 for at opnå formelle danskfærdigheder i det danske system, men undervisningen vil blive koordineret med de andre fag, så det at lære og tale dansk bliver en naturlig del af hverdagen for dig.

Danskuddannelsen varetages af Lær Dansk.

Praktik
Du kommer i praktik i en virksomhed eller flere, der er relevant for dig i forhold til det erhverv, du vil arbejde inden for. Under praktikken vil du få mulighed for at tale det danske sprog sammen med kolleger.

Praktikken varer i alt 12 uger. I praktikken følges virksomhedens arbejdstid.

Kontaktinformation

Projektleder
Kate Nørrelund
Telefon: 65452549
E-mail: kano@tietgen.dk

Praktiske oplysninger

Projektleder

Kate Nørrelund
Tlf. direkte 65 45 25 49
Mobil: 40 53 36 75
Mail: kano@tietgen.dk

 

Kviknr.: 1795

Kontaktinformation

Projektleder
Kate Nørrelund
Telefon: 65452549
E-mail: kano@tietgen.dk