Rummelighed på arbejdsmarkedet 

Med kurs mod fast arbejde  

Oplever du gang på gang, at vejen til et job er lang og besværlig? Synes du ikke, at der bliver lagt mærke til dine kompetencer?

På Tietgen KompetenceCenter arbejder vi med rummelighed og integration på arbejdsmarkedet. Vi tilbyder kurser og længerevarende forløb – både for indvandrere og andre, der af den ene eller anden grund er kommet væk fra fast beskæftigelse.

Fokus på dig

Gennem forskellige processer identificerer, træner, bearbejder og udvikler vi dine kompetencer, og vi fører dig sammen med relevante virksomheder, hvor der måske er jobmuligheder. Hvilken proces der konkret bliver tale om, afhænger selvfølgelig af dig og din aktuelle situation.

I vores arbejde med integration vægter vi det enkelte menneske og dets kompetencer højt. Det stiller også krav til dig. Det er altafgørende, at du selv mærker en vilje og en motivation til at blive integreret i et nyt arbejde, hvis vores indsats skal gøre en forskel.

Processen er individuel. Du følger dit eget integrationsspor. Vi hjælper dig med at finde frem til dine personlige og faglige kompetencer. Og vi ser på, hvordan du kan trække på disse ressourcer fremadrettet. Processen kan føre til beskæftigelse med det samme eller til en længere periode med arbejde, hvor du modtager støtte fra det offentlige. 

Baggrund

Gennem de seneste 10 år har Tietgen Kompetencecenter været stærkt optaget af integration af indvandrere på arbejdsmarkedet. Men særligt i de seneste år har vi oplevet, at integration på arbejdsmarkedet også vedrører andre grupper – personer, der af forskellige grunde er sat uden for arbejdsfællesskabet. 

Vi er både glade for og stolte over at være en aktiv og succesfuld del af den jobmæssige integration. Fordi vi mærker, hvor stor en forskel det gør – både for den enkelte og samfundet som helhed.

Nærmere oplysninger

Hvis du vil vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig tilbage på arbejdsmarkedet, er du velkommen til at kontakte uddannelseschef Kim Larsen på tlf. 65 45 25 18 eller mail kila@tietgen.dk

Kviknr.: 5504