Programmering 

Du kan altid finde et kursus, som passer til dit niveau. Korte og intensive forløb af 1-3 dages varighed på flere niveauer.
Under de enkelte kurser finder du indholdsbeskrivelser,  deltagerforudsætninger, varighed og priser. Du kan tilmelde dig online - nemt, hurtigt og effektivt.

ArbejdsMarkedsUddannelser (AMU)

Du finder en bred vifte af kurser i dette regi. En beskeden deltagerbetaling og et stort udbud gør disse kurser attraktive for mange.

På AMU-kurser tilbydes et forholdsvis standardiseret kursusindhold (fastlagt af Undervisningsministeriet) målrettet relevante jobfunktioner, og der vil være begrænset mulighed for individuel vejledning og hjælp i forhold til daglige arbejdsopgaver.

Du deltager på hold med 18-24 medkursister, og alle får selvfølgelig stillet en pc til rådighed under kurset. Kursusmaterialerne låner du med mulighed for at købe dem til en rimelig pris.

Der er ikke forplejning med i prisen. På kursusstedet er kantine, hvor du har mulighed for at købe mad og drikkevarer. Du er selvfølgelig også velkommen til at medbringe madpakke.

Hvis du er i målgruppen kan du ansøge om VEU-godtgørelse for løntab.

Du kan også vælge it-værkstedet, hvor du selv bestemmer dine undervisningsdage og arbejder selvstændigt i dit eget tempo.

Programmering i kontorpakken
- Programmering i adm.it-systemer (3 dage)

KURSER+

TietgenSkolens KURSER+ henvender sig til dig, der har behov for et målrettet og ofte mere intensivt kursus.

KURSER+ afvikles med få deltagere (4-10 personer) og med fuld forplejning. Kursusmaterialer er inkluderet i prisen.

På KURSER+ giver det lave deltagerantal mulighed for individuel hjælp til konkrete arbejdsopgaver relateret til kursusindholdet.

MS Office VBA
- Visual Basic for Applications - automatisering af arbejdsopgaver (1 dag)

WebDatabaser
- Integrering af en database i et website (2 dage)

HTML - grundlæggende
- Konstruktion af websider og introduktion til style-sheets og webprogrammering (3 dage)

HTML – dynamisk
- Konstruktion af dynamiske og interaktive HTML-sider (3 dage)