Internet & sociale medier 

Du kan altid finde et kursus, som passer til dit niveau. Korte og intensive forløb af 1-3 dages varighed på flere niveauer.

Under de enkelte kurser finder du indholdsbeskrivelser, deltagerforudsætninger, varighed og priser. Du kan tilmelde dig online - nemt, hurtigt og effektivt.

ArbejdsMarkedsUddannelser (AMU)

Du finder en bred vifte af kurser i dette regi. En beskeden deltagerbetaling og et stort udbud gør disse kurser attraktive for mange.

På AMU-kurser tilbydes et forholdsvis standardiseret kursusindhold (fastlagt af Undervisningsministeriet) målrettet relevante jobfunktioner, og der vil være begrænset mulighed for individuel vejledning og hjælp i forhold til daglige arbejdsopgaver.

Du deltager på hold med 18-24 medkursister, og alle får selvfølgelig stillet en pc til rådighed under kurset. Kursusmaterialerne låner du med mulighed for at købe dem til en rimelig pris.

Der er ikke forplejning med i prisen. På kursusstedet er kantine, hvor du har mulighed for at købe mad og drikkevarer. Du er selvfølgelig også velkommen til at medbringe madpakke.

Hvis du er i målgruppen kan du ansøge om VEU-godtgørelse for løntab.

Du kan også vælge it-værkstedet, hvor du selv bestemmer dine undervisningsdage og arbejder selvstændigt i dit eget tempo.

Social software til videndeling
- Brug af social software i virksomheden (2 dage)

Informationssøgning
- Informationssøgning på internettet (1 dag)

Online kommunikation, internet & sociale medier
- E-mail & internettjenester (6 dage)

Informationer fra internettet
- Anvend informationer fra internettet til jobbrug (1 dag)

KURSER+

TietgenSkolens KURSER+ henvender sig til dig, der har behov for et målrettet og ofte mere intensivt kursus.

KURSER+ afvikles med få deltagere (4-10 personer) og med fuld forplejning. Kursusmaterialer er inkluderet i prisen.

På KURSER+ giver det lave deltagerantal mulighed for individuel hjælp til konkrete arbejdsopgaver relateret til kursusindholdet.

YouTube - verdens største filmplatform
- hands-on kursus til videndeling og præsentationer med YouTube (1 dag)

Blogs & øvrige web 2.0-værktøjer
- lær at oprette en blog og at anvende udvalgte web 2.0-værktøjer (1 dag)