Projektaktiviteter 

Tietgen KompetenceCenters projekter 2010-2011.

Tietgen KompetenceCenters projektaktiviteter er mangesidige og varierede i forhold til indhold, målgrupper og omfang. Fælles for vores projektaktivitet er dog, at de understøtter vores indsatsområder og dermed yder deres til at gøre en forskel for samfundsudviklingen og den livslange efter- og videreuddannelse af samfundets borgere.

Sommer/efteråret 2010 kan vi således konstatere, at vores projektportefølje tæller i alt 20 projekter.

Kendetegnende for disse projekter er, at de bidrager til en ekstraordinær indsats for at give udvalgte målgrupper et kompetenceløft. Denne indsats er tæt forbundet med Tietgen KompetenceCenters videnfortælling, indsatsområder og den konkrete forandrings- og forankringsstrategi i forhold til implementering af et projekts resultater og effekter i det almene efter- og videreuddannelsestilbud efter projektslut.

Vi arbejder således med projekter på flere niveauer og med forskellige interessenter:

I europæisk regi arbejder vi med ESF (Den Europæiske Socialfond), Nordplus, Leonardo og Grundtvig. I vores ESF projektaktivitet er fokus især på kompetenceløft af regionens turisterhverv, den nationale fastholdelsesindsats ift. Regeringens 95 % målsætning samt innovationsudvikling i SMV i regionens udkantsområder.

nationalt niveau gennemfører vi projekter under ministerielle puljer i henholdsvis Undervisningsministeriet, Integrationsministeriet, Socialministeriet samt AMS, ForebyggelsesFonden og EnergiStyrelsen.

kommunalt/regionalt niveau arbejder vi med en strategisk og samarbejdende indsats i forbindelse med Regeringens Ungeindsats/Ungepakkerne.

På samme niveau gennemføres projekter i LBR regi vedrørende det rummelige arbejdsmarked herunder inklusion af sygedagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere samt nydanskere i og uden for den tre årige integrationsperiode.

Derudover arbejder vi kontinuerligt på at skabe vidensdrevne, samarbejdende og læringsskabende projekt og netværksaktiviteter i bestræbelsen på at kunne udvikle, afprøve og tilbyde en relevant og kompetent efter- og videreuddannelse for vores elever, kursister og kunder.

Kontakt

Anette Lykke Jensen
Udvikling & Innovation
Mobil: 21 16 96 75
Direkte: 65 45 25 47
Mail: anlj@tietgen.dk