Du er ledig - ufaglært eller faglært

 - med max. erhvervsuddannelsesniveau

  • Hvis du er i 1. ledighedsperiode og har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, kan du deltage i AMU-kurser. Der er ingen deltagerbetaling, og du er berettiget til dagpenge under kurset.

  • Hvis du er i 2. ledighedsperiode kan du kun deltage i AMU-kurser, hvis du har en accept fra dit Jobcenter. Det betyder, at du skal have en aftale med Jobcenteret om, at de vil købe en plads til dig på kurset. Hvis du får accept  fra Jobcenteret, vil du også være berettiget til dagpenge.

Du er ledig med videregående uddannelse

Med en videregående uddannelsesbaggrund er du som ledig ikke berettiget til at deltage i AMU kurser/uddannelser, uden at Jobcenteret vil acceptere at købe en plads til dig, uanset om du har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse eller er i 2. ledighedsperiode.

Hvis du er i 1. ledighedsperiode og har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, kan du derimod deltage i de uddannelsesforløb, der er målrettet personer med en videregående uddannelse. Der er ingen deltagerbetaling, og du er berettiget til godtgørelse.

Erhvervsakademiet Lillebælt, som TietgenSkolen er partner i, udbyder disse forløb

>> Tjek kurser & uddannelser for ledige med videregående uddannelse

Dagpenge

Ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse ”hører under" Beskæftigelsesministeriet. Konkret betyder det følgende:

  1. Det er Jobcenteret eller anden aktør, der ”køber” din uddannelse hos os, og der bliver udfærdiget en kontrakt mellem Jobcenteret og os. Det er stadigvæk din A-kasse, der bekræfter at du er berettiget til 6 ugers selvvalgt uddannelse.
     
  2. Godtgørelsen under kurset er dagpenge, og den udbetales af A-kassen, hvis du er medlem af en A-kasse. Hvis du ikke er medlem, udbetales den af SU-styrelsen.

Befordringstilskud

I forbindelse med transport mellem bopæl og uddannelsesstedet kan der ydes befordringstilskud til den del, der ligger udover 24 km. Der kan højst gives tilskud til 576 km. pr. dag. Befordringstilskuddet udgør pr. 1. januar 2012 kr. 1,05 pr. km.

Ved eventuel ud- og hjemrejse mellem bopæl og indkvarteringssted, kan der gives tilskud op til 400 km. pr. rejse. Ligesom der kan gives tilskud til rejser i forbindelse med weekender og søgnehelligdage.  

Tilskuddet er skattefrit. Der er en bagatelgrænse, idet der ikke udbetales beløb under kr. 33,00 kr. (pr. juli 2011) og kr. 34,00 pr. juli 2012.

Tilskud til kost og logi

Tilskud til kost og logi ved deltagelse i AMU-uddannelse kræver, at du har mere end 120 km mellem bopæl og uddannelsessted.

Takster for perioden 1. juli til 31. december 2013:

  • Hvis uddannelsesstedet sørger for indkvartering kan der ydes et fast beløb på kr. 500,-. Det er overnatningen, der udløser tilskuddet. Eksempel: En kursist deltager i et tre dages forløb. Her kan udbetales kr. 450,- x 2.
  • Hvis du selv sørger for overnatning kan der - mod dokumentation - ydes op til kr. 500,- som maksimum jf. ovenfor.

Beregning af afstand

Der gælder en særlig regel ved beregning af afstand mellem bopæl og uddannelsessted i forbindelse med tilskud til transport og kost & logi:

På ansøgningen for tilskud skal du oplyse om bopælsadresse - herunder om du fx er ejer af et sommerhus. Ved beregningen af afstanden mellem bopæl og uddannelsessted bruges den bopælsadresse, der ligger tættest på uddannelsesstedet. Det kan være sommerhusadressen i perioden mellem 1. marts og 30. september.

----------

Regler og takster er med forbehold for fejl og ændringer.

Kviknummer: 6011

Kontakt, AMU-regelsæt

Kontakt

Har du spørgsmål til regelsættet, er du meget velkommen til at kontakte administrationschef Conny Larsen på tlf. 65 45 25 42 eller mail.