A M U 

AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser = AMU-kurser.

AMU udgør et bredt udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, der består af arbejdsmarkedsuddannelser og udvalgte enkeltfag fra erhvervsuddannelserne.

Der findes AMU-kurser inden for mange forskellige brancheområder, og på Tietgen KompetenceCenter udbyder vi: detail, finans, økonomi, it, sprog, ledelse og HR og kommunikation og markedsføring.

Formålet med AMU

Formålet med AMU er at bidrage til et fleksibelt arbejdsmarked ved at give den enkelte mulighed for løbende at tilegne sig kvalifikationer og kompetencer, som efterspørges på arbejdsmarkedet.

Hvad er AMU?

AMU er korterevarende kurser, som giver landsdækkende kompetence og har til formål at imødekomme ufaglærtes og faglærtes behov for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Uddannelser inden for AMU kan indgå i uddannelsesstrukturer, som giver anerkendte kompetencer på arbejdsmarkedet og kan give merit til grundlæggende, erhvervsrettede uddannelser.

Målgruppe

Alle, der er i arbejde, kan deltage i en AMU-uddannelse. Det gælder såvel ledere som medarbejdere, selvstændige og personer i fleks-job. Elever, der er ansat i en uddannelsesaftale kan – under visse omstændigheder – deltage.

Regelsæt & økonomi

Der gælder forskellige regelsæt afhængig af din uddannelsesbaggrund og beskæftigelsessituation.

>> For ledige

>> For beskæftigede 

Tilmelding

Du tilmelder dig online under de enkelte kurser.

Der gælder særlige regler for beskæftigede og virksomheder, som tilmelder en eller flere personer.

>> Tilmeldingsregler for virksomheder

Behandling af persondata

Oplysninger indtastet på EfterUddannelse.dk behandles i de studieadministrative systemer, der er knyttet til uddannelsen og udveksles med myndigheder og uddannelsesorganer. Formålet hermed er at udføre de studieadministrative opgaver, der er forbundet med uddannelsesaktiviteten. 

Ministeriet for børn og undervisning, Frederiksholms Kanal 21, 1220 København K er dataansvarlig, og uddannelsesinstitutionen er databehandler.

Deltagerbetaling & betalingsfrist

Deltagerbetalingen udgør – afhængig af kurset – enten kr. 120,- pr. dag eller kr. 180,- pr. dag (takster pr. januar 2013) for personer i AMU-målgruppen.

Deltagere med en videregående uddannelse skal pr. 1. januar 2011 betale den fulde deltagerbetaling for kurser og kompetenceforløb under AMU-lovgivningen.

Du modtager en faktura på deltagerbetalingen. Det er meget vigtigt at overholde betalingsfristen. 

Afmeldegebyr

Der gælder specielle regler for arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende ved deltageres framelding og udeblivelse.

>> Afmelderegler

Evaluering

Alle AMU-kurser skal evalueres af deltagerne, og besvarelserne skal registreres i et fælles system, som er tilgængeligt for alle på adressen www.viskvalitet.dk

Formålet er, at AMU-kurserne løbende skal kunne justeres og forbedre undervisningen og andre forhold vedr. kursusafholdelsen.

Kursusbevis 

Du modtager et bevis efter hvert AMU-kursus, hvis du har deltaget aktivt og opfyldt kursets mål med tilfredsstillende resultat.

Forbehold

Vi forbeholder os ret til at aflyse og ændre annoncerede kurser, hvis der ikke er tilstrækkeligt antal tilmeldinger og til eventuelt at ændre kursussted. Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer, som følge af ændringer i lovgivningen.

Vi tager forbehold for lov- & bekendtgørelsesmæssige ændringer.

Spørgsmål 

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte administrationschef Conny Larsen på tlf. 65 45 25 42. 

Kontakt, AMU-regelsæt

Kontakt

Har du spørgsmål til regelsættet, er du meget velkommen til at kontakte administrationschef Conny Larsen på tlf. 65 45 25 42 eller mail.