Rammerne for FVU & OBU 

FVU: Forberedende VoksenUndervisning
OBU: OrdblindeUndervisning.

Kend rammerne

Du får her nogle praktiske info for undervisningen på FVU og OBU.

Undervisningstid

Undervisningen ligger i tidsrummet kl. 08.00 – 21.00. I dit velkomstbrev står dine mødetider,og hvor undervisningen finder sted.

På de fleste hold er der undervisningsfri i juli samt i ugerne 8, 42 og 52.

Afbud

  • Daghold

Du skal melde afbud senest 15 minutter før undervisningens start til

FVU: Sekretær Marlene Amtrup på tlf. 65 45 25 04.
Ordblindeundervisning: Sekretær Britta Elgaard på tlf. 65 45 25 06

  • Aftenhold
    Du skal kontakte din underviser. 

Kantine

Kantinen på Ejlskovsgade 3 er åben:

  • mandag-torsdag kl. 07:30 - 14:30 - fredag til 13:30.

Parkering

Der er et begrænset antal parkeringspladser. Kom i god tid eller benyt offentlig transport.
HUSK parkeringstilladelse. Den kan du få i receptionen, Indgang A.

At være studieaktiv

For at sikre bedst mulig udbytte af din undervisning, skal du være studieaktiv. Derfor forventer vi, at du møder hver gang og deltager aktivt i undervisningen.

>> Her kan du se, hvad vi gør for at sikre at du er studieaktiv. 

It-hjælpemidler

Hvis du har brug for it-hjælpemidler, kan vi hjælpe dig med at søge. Det kan være software, der kan læse en tekst op, hjælpe dig med at skrive, scannere eller udstyr til talegenkendelse.

Tag en samtale med din underviser.

Vejledning

Du har ret til vejledning enten hos din underviser eller din kontaktperson. Når du følger et forløb, vil vi altid forsøge at sikre os, at du har en plan, når du forlader os.

Status på din faglige udvikling

Som kursist på såvel FVU som OBU har du mulighed for at afslutte undervisningen med en trinprøve.

>> Regler for trin-prøver

Økonomi

Undervisning og prøver er gratis.

Som ledig kan du i første ledighedsperiode deltage i al den FVU-undervisning, du vil. Det er gratis og ikke en del af dine 6 ugers selvvalgt uddannelse. I anden ledighedsperiode skal din deltagelse være en del af din jobplan.

SVU (Statens VoksenUddannelsesstøtte)

Med SVU får du mulighed for at deltage i undervisning i arbejdstiden. Du kan få SVU, hvis du har arbejde.

Hvis du går til FVU eller OBU, kan du søge, når du er fyldt 20 år, og du skal være dansk statsborger, bo i Danmark eller være ligestillet med danske statsborgere.

Ansatte og selvstændige kan få SVU til at deltage i FVU i op til 18 uger omregnet til heltid. Du skal have mindst 3 timers undervisning om ugen.

Ledige på dagpenge kan få SVU til at deltage i FVU i op til 6 uger omregnet til heltid inden for de første 12 måneders ledighed (6 måneders ledighed for unge under 25 år).

Du kan få SVU til at deltage i det samme trin flere gange.
Betingelsen er, at du ikke har deltaget i mere end 85 % af undervisningen.

Du kan læse mere på www.svu.dk eller du kan kontakte sekretær Marlene Amtrup på tlf. 65 45 25 04 eller mail maam@tietgen.dk

Ansøgning om SVU

Skemaet skal altid udfyldes

  1. Først af dig selv
  2. Så af din arbejdsgiver / a-kasse
  3. Til sidst af dit uddannelsessted

Søg før du starter. Du kan ikke få støtte med tilbagevirkende kraft.

>> Download ansøgningsskema

Kontaktinformation

Tietgen KompetenceCenter, Odense C
Ejlskovsgade 3, 5000 Odense C
Telefon: 65 45 25 25

Sekretær
Marlene Amtrup
Telefon: 65452504
E-mail: maam@tietgen.dk

Projektleder
Britt Toxværd-Larsen
Telefon: 65452523
E-mail: brit@tietgen.dk

Kviknr.: 6696

Kontaktinformation

Tietgen KompetenceCenter, Odense C
Ejlskovsgade 3, 5000 Odense C
Telefon: 65 45 25 25

Sekretær
Marlene Amtrup
Telefon: 65452504
E-mail: maam@tietgen.dk

Projektleder
Britt Toxværd-Larsen
Telefon: 65452523
E-mail: brit@tietgen.dk