Jobsøgning - inspiration & værktøjer 

Jobsøgning – en workshop om processen med at søge job og afklare kompetencer.
Hvis din virksomhed har været nødt til at afskedige medarbejdere, kan det være en god ide at støtte op omkring dem med et tilbud om jobsøgning, kompetenceafklaring og uddannelsesplanlægning.
 
Vi tilbyder i samarbejde med Jobcentrene et forløb, hvor medarbejderne får input og værktøjer til ”at skrive ansøgninger, der virker”, til kompetenceafklaring – og udvikling og til mulighederne i uddannelsessystemet.

Indhold

Om formiddagen giver Tietgen KompetenceCenter et oplæg til jobsøgning, udarbejdelse af ansøgninger, jobsamtaler mv. Det vil derfor være en fordel, at deltagerne medbringer egne ansøgninger og/eller CV, da der lægges vægt på dialogen om egne erfaringer med jobsøgning. 

Eftermiddagen organiseres som et værksted, hvor deltagerne på baggrund af formiddagens input arbejder med at kvalificere egne ansøgninger og CV’er.  Konsulenter fra Tietgen KompetenceCenter vil være til rådighed med sparring. 

Vi vil endvidere informere og vejlede om mulighederne i uddannelsessystemet, herunder retten til 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Om eftermiddagen vil der også være mulighed for at få Jobcenterets vejledning om rettigheder og pligter som ledig.

Varighed

1 dag.

Deltagerantal

For at sikre den enkelte deltager størst muligt udbytte, tilråder vi en holdstørrelse på max. 20 personer. Forløbet bemandes som minimum med to konsulenter fra Tietgen KompetenceCenter.

Kontaktinformation

Uddannelsesvejleder
Anette Barnhøj
Telefon: 65452535
E-mail: anje@tietgen.dk

Uddannelsesvejleder
Henrik Pabst
Telefon: 65452559
E-mail: hpab@tietgen.dk

Praktiske oplysninger

Vi anbefaler, at forløbet foregår hos os – dels har vi de nødvendige faciliteter og dels er vores erfaring, at afskedigede medarbejdere kan trænge til at komme lidt væk fra virksomheden.

Pris

Kr. 18.000,00.
Kviknr.: 6282

Kontaktinformation

Uddannelsesvejleder
Anette Barnhøj
Telefon: 65452535
E-mail: anje@tietgen.dk

Uddannelsesvejleder
Henrik Pabst
Telefon: 65452559
E-mail: hpab@tietgen.dk