IKV for virksomheder 

Står I over for udfordringer, der kræver særlige kompetencer hos medarbejderne?

I trepartsaftalen, som blev indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter i juni 2007, ser man kompetenceudvikling som et fælles ansvar. Det er nødvendigt med et generelt kompetenceløft, hvis vi skal fremtidssikre Danmark i en konkurrencepræget og globaliseret verden.

Med trepartsaftalen har jeres medarbejdere mulighed for at deltage i kort og fleksibel kompetenceudvikling, som er målrettet en kommende arbejdsopgave eller jobfunktion.

Formålet er et generelt kompetenceløft – især for de kortuddannede - og værktøjerne er:

IKV (Individuel KompetenceVurdering)

  • Afklaring og vurdering af den enkelte medarbejders realkompetencer i forhold til kompetencebehovet (= en given ArbejdsMarkedsUddannelse).
  • Vi lægger fokus på, hvad medarbejderen kan – ikke hvad han/hun ikke kan - og medarbejderen får et bevis for dokumenterede kompetencer svarende til et eller flere givne AMU-fag eller dele heraf.
  • Medarbejderen får altså papir på kompetencer erhvervet i ”Livets skole”, og som er på niveau med ”skolekompetencer”. Motivationen for fortsat uddannelse øges på grund af fokus på de kompetencer, man har, frem for på dem, man mangler.
  • En vurdering af basale færdigheder som dansk og matematik kan indgå som en del af IKV.
  • Virksomheden får overblik over medarbejdernes realkompetencer og medarbejdere, der er motiverede for livslang læring.
  • Med IKV undgår I spildtid med dobbeltuddannelse.

Et eller flere AMU-fag

  • Med udgangspunkt i den enkelte medarbejders kompetencevurdering (IKV) tilrettelægges en fleksibel kompetenceudvikling, som er målrettet de nye udfordringer og konkrete kompetencekrav.
  • Ved brug af AMU får både virksomhed og medarbejder et kort og praksisnært kompetenceløft.
  • AMU-fagene er lavet i samarbejde med arbejdsmarkedets parter og består af en bred vifte af arbejdsnære og /-relevante tilbud.

GVU (Grundlæggende VoksenUddannelse)

En vurdering af den enkelte medarbejders realkompetencer kan også være en genvej til at give en komplet erhvervsuddannelse og blive faglært.

Hvem kan deltage?

Alle borgere kan deltage i IKV og AMU.

Hvordan?

Når du sammen med én af vores konsulenter har beskrevet jobfunktion og nye kompetencekrav, finder konsulenten et eller flere AMU-fag, som dækker det beskrevne.

Herefter vurderes den enkelte medarbejders realkompetencer i relation til pågældende AMU-fag. De medarbejdere, som allerede matcher kompetencekravene eller dele heraf, får et bevis på deres kompetence og skal selvfølgelig ikke deltage i efterfølgende AMU-forløb. Kun de, der har et ”gab” i forhold til kompetencekravene deltager i AMU-forløbet.

Hvor og hvor længe?

IKV og AMU-forløb foregår på Tietgen KompetenceCenter eller en evt. virksomhed.

IKV varer ½-5 dage.

Pris

En IKV er gratis. Et AMU-fag koster 120 eller 180 kr. pr deltager pr. dag. Samtidig har I mulighed for at få en godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste (svarende til dagpengesatsen), hvis deltageren er kortuddannet.

Ønsker I særlig kundetilpasning kan der - efter aftale - komme udgifter til konsulentydelser.

Henvendelse – Én indgang

Kontakt en af vores uddannelseskonsulenter, hvis du vil høre mere om mulighederne eller evt. vil have besøg af én af vores konsulenter.

Ligger dele af kompetenceudviklingen uden for vores fagområde, tager vi os gerne af kontakten til anden uddannelsesinstitution.

Kviknummer: 5720