Individuel Kompetence Vurdering 

IKV - Individuel Kompetence Vurdering. Få papir på det, du kan!

Du har nu mulighed for at få vurderet dine realkompetencer - ”det du
kan” – i forhold til et givet kompetencebehov (= en given
ArbejdsMarkedsUddannelse). (40080 Individuel kompetencevurdering i
AMU & 40081 Individuel kompetencevurdering i AMU - F/I).

>> Læs om Steffen, som gik fra ufaglært til faglært på 8 uger

Hvad er realkompetencer?

Viden, færdigheder og kompetencer – uanset hvor de er erhvervet
(uddannelsessystem, arbejdsliv, folkeoplysning, foreningsliv, frivilligt
arbejde m.v.).

Det vil sige, at du kan få papir på kompetencer, som du har erhvervet i
”livets skole”, og som er på niveau med ”skolekompetencer.” En vurdering af basale færdigheder som dansk og matematik kan indgå som en del af IKV.

En vurdering af dine realkompetencer

  • kan give merit og danne baggrund for efterfølgende videreuddannelse
  • kan være en genvej til at få en erhvervsuddannelse og blive faglært – en GVU (Grundlæggende VoksenUddannelse)
  • styrke jobfastholdelse og jobmobilitet.

For en virksomhed kan en IKV give et overblik over medarbejdernes kompetencer og dermed afsæt for en relevant og målrettet kompetenceudvikling.

Én indgang

Hvis de kompetencer, du ønsker, ligger uden for vores fagområde, tager vi os gerne af kontakten til en anden uddannelsesinstitution.

Målgruppe

Enhver borger.

Pris

En IKV er gratis.

Varighed

½-5 dage.

Kviknr.: 2056