Sådan kommer du i gang 

Udgangspunktet for GVU er en uddannel­sesplan, som bliver skræddersyet til dig. For at komme i gang med GVU skal du henvende dig til en uddannelsesvejleder på Tietgen KompetenceCenter. Husk at med­bringe dine kursus- og skolebeviser.

De 4 GVU-trin 

 

Trin 1
Kompetencevurdering &- afklaring

Trin 2
Uddannelsesplan

Trin 3
Uddannelsesforløbet

Trin 4
Uddannelsesbevis

Trin 1: Kompetencevurdering & -afklaring

Sammen med dig laver uddannelsesvejle­deren en kompetencevurdering, hvor I tager udgangspunkt i 

  • din nuværende og tidligere joberfaring
  • dine fritidsaktiviteter og eventuelle til­lidserhverv
  • dine personlige kompetencer
  • dine kurser og din uddannelse.

Al dokumentation på relevant erhvervs­erfaring, kurser og uddannelse indgår i vurderingen. Hvis du har udokumenterede kompetencer, f.eks. inden for skriftlig kommunikation, it eller engelsk, vil du blive tilbudt tests eller uddybende samta­ler, der kan afklare dine kompetencer i niveau og omfang. 

Trin 2: Uddannelsesplan

På basis af kompetencevurderingen laver vejlederen en uddannelsesplan for de kur­ser, du mangler for at blive faglært. I fællesskab planlægger I uddannelsesforlø­bet.  

En GVU kan gennemføres i dit eget tempo, men må max. vare 6 år.

Trin 3: Uddannelsesforløbet

Uddannelsesforløbet kan gennemføres gennem f.eks. AMU-kurser eller enkeltfag. Når kurserne er en del af en GVU-uddannelsesplan, er de uden deltagerbetaling, og der ydes VEU-godtgørelse efter gældende regler.

Uddannelsen slutter med en fagprøve. Fagprøven er en skriftlig opgave, som kombinerer teori og praksis. Ved fagprøven skal du vise, at du kan formulere en idé, fastsætte et mål, planlægge og gennemføre et projekt. Forløbet afsluttes ved at fremlægge dit projekt ved en mundtlig eksamen.

Der kan ikke gives merit for projektopgaven. Projektopgaven skrives i forbindelse med praktisk beskæftigelse, som kan være praktik i mindst 3 måneder, jobtræning eller ordinær beskæftigelse. Der afsluttes med eksamen.

Trin 4: Uddannelsesbevis

Når du har gennemført dit uddannelses­forløb og bestået fagprøven, modtager du et uddannelsesbevis. Beviset er det samme, som udleveres til faglærte, der har gennemført uddannelsen i det ordi­nære uddannelsesforløb.

Tillykke - du er faglært!