Akademi & Diplomuddannelser 

Erhvervsakademiet Lillebælt

Akademi- & Diplomuddannelserne udbydes og afholdes af Erhvervsakademiet Lillebælt.

Erhvervsakademiet Lillebælt er en uddannelsesinstitution, der blev etableret d. 1. januar 2009 ved en sammenlægning af afdelingerne med videregående uddannelser, der før hørte under TietgenSkolen, Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Kold college og Vejle Handelsskole.

Erhvervsakademiet Lillebælt tilbyder Akademi- og diplomuddannelser til dig, der er i arbejde og har behov for kompetencegivende efteruddannelse. Vi har uddannelser inden for alle områder af dansk erhvervsliv: It, teknik, økonomi, handel, ernæring, service og m.m.

Vi tilbyder også målrettede forløb for ledige og forløb tilrettelagt med basis i erhvervslivets kompetenceprofiler.

>> Akademiuddannelser

>> Forløb målrettet ledige

>> Forløb med kompetenceprofil

>> Diplomuddannelser