Regnskabsmedarbejder 

Vild med tal?
På dette intensive forløb får du mulighed for at jonglere med tal.

Du får et grundigt kendskab til bogføring, regnskabsafslæggelse, årsafslutning, registreringer og indberetninger.

I undervisningen indgår mange eksempler og cases, og du arbejder i praksis med problemstillingerne. Det betyder, at du får en viden, som umiddelbart kan anvendes.

Målgruppe

Uddannelsesforløbet retter sig mod AMU-målgruppen - d.v.s. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Har du en højere uddannelse, kan du også deltage, men du er ikke berettiget til VEU-godtgørelse.

Forudsætninger

Ingen.

Formål

Du får en generel viden om, hvordan virksomheder fungerer og om økonomiske og samfundsmæssige forhold.

Udbytte

Du arbejder i praksis med pro­blemstillin­gerne, og i undervis­ningen indgår mange eksempler og cases. Det betyder, at du får en viden, som kan bruges i er­hvervslivet. 

På regnskabsmodulerne får du et grundigt kendskab til bogføring, regnskabsaflæggelse, årsafslut­ning, registreringer og indberet­ninger.

På debitor- kreditor- & lagersty­ringsmodu­lerne lærer du at be­regne omsætningshastigheder på varelagre, varedebitorer og – kreditorer. Du får forståelse for sammenhængen mellem kartote­kerne, lager, debitor og kreditor med det samlede finansbogfø­ringssystem. Du arbejder i et økono­mistyringsprogram.

Som supplement til regnskabs­modulerne kommer du til at ar­bejde med beregning og udbeta­ling af løn og gager, og du får kendskab til lovgivningen på om­rådet.

Indhold

Dette forløb er sammensat af AMU-kurser.

>> Detaljerede indholdsbeskrivelser.

Pr. 1. januar 2014 har du mulighed for at tilvælge et specialmodul på 3 dage: Dynamics C5 Opfølgning.

Eksamen

Der er ikke eksamen. Du modtager et bevis efter hvert AMU-kursus, hvis du har deltaget aktivt og opfyldt kursets mål med tilfredsstillende resultat.

Varighed

Hele forløbet varer 27 undervisningsdage pr. 01.01.14. Du kan deltage i hele forløbet eller udvælge de moduler, hvor du specifikt har behov for at få opgraderet dine kompetencer. Du kan også tilvælge et specialmodul på 3 dage: Dynamics C5 Opfølgning.

Kontaktinformation

Tietgen KompetenceCenter, Odense NV
Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV
Telefon: 65 45 20 01

Sekretær
Marianne Aalykke
Telefon: 65452509
E-mail: maaa@tietgen.dk


Tietgen KompetenceCenter, Nyborg
Ringvej 3, 5800 Nyborg
Telefon: 65 45 27 03

Praktiske oplysninger

Tjek regelsættet ved deltagelse i AMU-kurser & -moduler. Få info om VEU-godtgørelse og andre tilskud. Få styr på reglerne for framelding og udeblivelse.

>> Regelsæt & praktiske info

Kursusmaterialer

Du låner kursusmaterialer, som du efterfølgende har mulighed for at købe på Tietgen KompetenceCenter.

Tilmelding

Tilmeld dig online nedenfor, hvis du ønsker at deltage i hele kursusforløbet. Ønsker du kun at deltage i udvalgte moduler? Tilmeld dig det/de ønskede fagmoduler.

Pr. 1. januar 2014 har du mulighed for at tilvælge et specialmodul på 3 dage: Dynamics C5 Opfølgning.

Kursuspris

Dette kursus er delvist offentligt finansieret og målrettet AMU-målgruppen (ufaglærte og kortuddannede med en uddannelse til og med erhvervs-uddannelsesniveau). Kursusprisen er derfor afhængig af din uddannelses- & beskæftigelsesbaggrund - se nedenfor.

Pris

Kr. 3.294,00. 1) Er du i AMU-målgruppen og i job, gælder ovennævnte pris.
2) Er du uden for AMU-målgruppen og i job, er kursusprisen kr. 14.209,95.
3) Er du ledig, kontakt kursussekretæren for info om regelsæt og papirgang.
Kviknr.: 1907

Kontaktinformation

Tietgen KompetenceCenter, Odense NV
Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV
Telefon: 65 45 20 01

Sekretær
Marianne Aalykke
Telefon: 65452509
E-mail: maaa@tietgen.dk


Tietgen KompetenceCenter, Nyborg
Ringvej 3, 5800 Nyborg
Telefon: 65 45 27 03