Kompetencegivende lederuddannelse 

Kompetencegivende 6 ugers lederuddannelse, hvor du kommer bredt omkring emner som ledelse, ledelsesmetoder, kommunikation, projektledelse, teams,  kompetenceafklaring, nøgletal m.m.
Uddannelsen retter sig mod kommende og/eller nyudnævnte (mellem)ledere, som ønsker at opnå større ledelsesfaglig indsigt og mod erfarne ledere, som har behov for et brush-up-kursus frem mod nyt lederjob.

Målgruppe

Du tilhører målgruppen, hvis du er offentligt eller privat ansat inden for service, handel eller produktion og med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.
Har du en højere uddannelse, er du også velkommen, men ikke berettiget til godtgørelse.

Formål

Uddannelsen, der er praktisk orienteret, sigter på, at du lærer, får indsigt i og forståelse for grundlæggende ledelsesmæssige færdigheder. Du vil blive trænet i, hvad god ledelse er, og i vid udstrækning tages udgangspunkt i dine egne erfaringer. Målsætningen er også at kunne "flytte" nogle holdninger og dermed opnå ændret lederadfærd.

Indhold

 • Modul 1 - Kompetenceafklaring og individuelle jobmål, 5 dage
 • Modul 2 - Den grundlæggende lederuddannelse,  13 dage
 • Modul 3 - Projektlederuddannelse, 6 dage 
 • Modul 4 - Tolkning af årsregnskabet, 3 dage
 • Modul 5 - Afslutning & personlig handlingsplan, 2 dage.

>> Detaljeret indholdsoversigt

Eksamen

Der er ikke eksamen på dette forløb, men vi udsteder kursusbevis for AMU-kurserne, hvis du gennemfører med tilfredsstillende resultat.

Varighed

29 dage ialt.

Kontaktinformation

LedelsesAkademiet Lillebælt
Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV
Telefon: 65 45 20 03

Sekretær
Vibeke Vesterskov Nielsen
Telefon: 65452004
E-mail: vvni@tietgen.dk

Projektleder
Eiler Skovbjerg
Telefon: 65452044
E-mail: eisk@tietgen.dk

Praktiske oplysninger

Tjek regelsættet ved deltagelse i AMU-kurser & -moduler. Få info om VEU-godtgørelse og andre tilskud. Få styr på reglerne for framelding og udeblivelse.

>> Regelsæt & praktiske info

Tilkøb

Du har mulighed for at tilkøbe disse ydelser:

 • Coaching
  Vi kan tilbyde individuel coaching, 3 sessioner á 30 min. med henblik på at styrke dine evner til at fokusere klart på egen målsætning i relation til jobsøgning. Pris kr. 2.195
 • Personprofiler
  MBTI-profil incl. test, scoringsark og tilbagemelding.
  Pris kr. 1.975.

  Garuda-personprofil incl. test og tilbagemelding.
  Pris kr. 975.

Pris

Kr. 4.978,00. Dette forløb er delvist offentligt finansieret og målrettet AMU-målgruppen (ufaglærte og kortuddannede med en uddannelse til og med erhvervs-uddannelsesniveau). Kursusprisen er derfor afhængig af din uddannelses- & beskæftigelsesbaggrund:

1) Er du i AMU-målgruppen og i job, gælder ovennævnte pris.
2) Er du uden for AMU-målgruppen og i job, er kursusprisen kr. 14.533,65.
3) Er du ledig, kontakt kursussekretæren for info om regelsæt og papirgang.
Kviknr.: 5849

Kontaktinformation

LedelsesAkademiet Lillebælt
Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV
Telefon: 65 45 20 03

Sekretær
Vibeke Vesterskov Nielsen
Telefon: 65452004
E-mail: vvni@tietgen.dk

Projektleder
Eiler Skovbjerg
Telefon: 65452044
E-mail: eisk@tietgen.dk