Kommunikation & administration 

Lær at mestre de nyeste redskaber inden for kommunikation og administration!

En moderne kommunikations- og administrationsmedarbejder skal kunne langt mere end for blot 20 år siden. Globaliseringen og it-revolutionen har dramatisk ændret vores arbejdsopgaver og de redskaber, vi benytter os af.

Engelsk er blevet det dominerende, internationale handelssprog, og vi bruger elektroniske værktøjer til alt fra post- og kalenderstyring, udarbejdelse af præsentationer til markedsføring via internettet.

Samtidig skal vi stadig kunne alt det, vi kunne før: tage professionelle referater, skrive forretningsbreve og udføre omfattende planlægning.

Målgruppe

Forløbet er sammensat, så de tilgodeser både dig, som ønsker et brush-up inden for dit nuværende fagområde og dig, som måske har et ønske om at skifte branche og derfor har brug for nye, grundlæggende kompetencer.

Forløbet retter sig mod AMU-målgruppen - dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau. Medarbejdere med en højere uddannelse er selvfølgelig velkomne - blot ikke berettiget til VEU-godtgørelse.

Forudsætninger

Ingen.

Udbytte

Du lærer at mestre alle de redskaber, du har brug for som moderne, professionel kommunikations- og administrationsmedarbejder. Du lærer at bruge de nyeste elektroniske redskaber, at tage professionelle notater og referater og meget, meget mere. Desuden lærer du at bruge engelsk i din arbejdsfunktion.

Indhold

Engelsk basis & nuanceret - Skriftlig & mundtlig kommunikation - Notat- & referatteknik - Projektledelse - Post & kalender - Præsentationer & præsentationsteknik - Møde- & konferencetilrettelæggelse.

>> Kursuskalender og tilmelding til enkeltkurser

Eksamen

Der er ikke eksamen. Du modtager et bevis efter hvert AMU-kursus, hvis du har deltaget aktivt, løst de stillede opgaver, og efter underviserens vurdering opfyldt kursets mål med tilfredsstillende resultat.

Varighed

Det samlede kursusforløb strækker sig over 30 dage. Du har mulighed for at tilmelde dig HELE kursusforløbet eller udvælge netop de kurser, du har brug for.

Kontaktinformation

Tietgen KompetenceCenter, Odense NV
Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV
Telefon: 65 45 20 01

Sekretær
Marianne Aalykke
Telefon: 65452509
E-mail: maaa@tietgen.dk

Praktiske oplysninger

Tjek regelsættet ved deltagelse i AMU-kurser & -moduler. Få info om VEU-godtgørelse og andre tilskud. Få styr på reglerne for framelding og udeblivelse.

>> Regelsæt & praktiske info

Kursusmaterialer

Du låner kursusmaterialer, som du efterfølgende har mulighed for at købe på Tietgen KompetenceCenter.

Kursuspris

Modulet er sammensat af AMU-kurser og delvist offentligt finansieret. Kursusprisen er afhængig af din uddannelses- & beskæftigelsesbaggrund.

>> Få aktuelle AMU pris-informationer

Tilmelding

Ønsker du at deltage i hele forløbet, tilmelder du dig online nedenfor.

Hvis du ønsker at deltage i udvalgte kurser, hvor du har specifikt behov for at få opgraderet dine kompetencer, tilmelder du dig de ønskede kurser enkeltvist

>> Kursuskalender og tilmelding til enkeltkurser.

Pris

Kr. 4.194,00. Dette forløb er delvist offentligt finansieret og målrettet AMU-målgruppen (ufaglærte og kortuddannede med en uddannelse til og med erhvervs-uddannelsesniveau). Kursusprisen er derfor afhængig af din uddannelses- & beskæftigelsesbaggrund:

1) Er du i AMU-målgruppen og i job, gælder ovennævnte pris.
2) Er du uden for AMU-målgruppen og i job, er kursusprisen kr. 13.552,75
3) Er du ledig, kontakt kursussekretæren for info om regelsæt og papirgang
Kviknr.: 5725

Kontaktinformation

Tietgen KompetenceCenter, Odense NV
Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV
Telefon: 65 45 20 01

Sekretær
Marianne Aalykke
Telefon: 65452509
E-mail: maaa@tietgen.dk