Kursuskalender 

Kursuskalender for Kommunikation & administration
Ønsker du at deltage i udvalgte moduler, hvor du har specifikt behov for at få opgraderet dine kompetencer, kan du via denne oversigt planlægge dine kursusperioder og tilmelde dig de ønskede fagmoduler enkeltvist.
 
Ønsker du at tilmelde dig det samlede kompetenceforløb, finder du online tilmelding og aktuelle perioder via
 

 

 

 Kviknr.

Modul & indhold Dage Perioder

1910

>> Jobrelateret engelsk - basis
AMU-nr: 44979. Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd

 • samtale
 • lytte og læse
 • skriftlig kommunikation
 • 5

  01.11. + 08.11. + 15.11. + 18.11. + 19.11.2013

  28.01. + 31.01. + 04.02. + 07.02. + 11.02.2014

  06.05. + 09.05. + 12.05. + 20.05. + 23.05.2014

  1911

  >> Jobrelateret engelsk -nuanceret
  AMU-nr. 44978. Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd

 • sproget i forhold til målgruppen
 • forskellige medier og sprog
 • det mundtlige engelsk i virksomhedens daglige arbejdsopgaver
 • lytteforståelse
 • mundtlig udtryksfærdighed
 • læseforståelse
 • skriftlig udtryksfærdighed
 • kulturforhold og international forståelse
 •  

  5

  20.11. - 22.11. + 05.12. - 06.12.2013.

  14.02. + 25.02. + 28.02. + 04.03. + 07.03.2014.

  27.05. + 03.06. + 10.06. + 13.06. + 17.06.2014.

   1663

  >> Tekster på papir - formulering & opbygning
  AMU-nr. 47300. Tekster på papiar - formulering & opbygning

  • valg af hensigtsmæssig teksttype
  • klarhed i opbygning og formulering af teksten
  • præcision og korrekthed i sproget
  • sagsbehandling – herunder det juridiske aspekt
  • tekstens indhold og udformning
  • sprogtone
  • tekstens placering i et kommunikationsmønster, fx marketing
  • afspejling af virksomhedskultur og image
  • overblik over forskellige programmers anvendelsesmuligheder
  • vurdering af deres anvendelighed i forhold til konkrete arbejdsopgaver og herunder interaktionen mellem forskellige programmer 
  2

  06.11. - 07.11.2013

  10.02. + 12.02.2014

  22.05. + 26.05.2014

   7287

  >> Skriftlig kommunikation - sprog & sprogbrug
  AMU-nr. 47299. Skriftlig kommunikation - sprog & sprogbrug

  • Hvad er god kommunikation?
  • Hvordan får jeg det rigtige budskab frem?
  • Tekstopbygning & godt sprog.
  • Læsevenlige, sammenhængende og enagerende tekster
  • Krav til forskellige teksttyper i virksomheden
  • Sprogkorrekthed - lidt grammatik og typiske faldgruber.
  2

  04.11. - 05.11.2013

  13.02. + 24.02.2014

  16.06. + 18.06.2014

  1391

  >> Referat- Notat- & referatteknik
  AMU-nr. 47298. Referat- & notatteknik

 • notatteknikker
 • notater i forhold til opgaven & målgruppen
 • opstille og &notater og referater
 • planlægge referattagning i forhold til mødetyper
 • rundsende og fordele referater
 • sammenhæng som notatet eller referatet indgår i, fx sagsbehandling, ad hoc-møder, faste møder etc.
 • referentens aktive rolle  
 •  

  3

  28.11. - 29.11.2013

  29.01. - 30.01.2014

  07.05. - 08.05.2014

   

  6033

  >> Projektledelse
  AMU-nr.: 40594. Projektledelse

 • projektlederrollen
 •  egen ledelsesrolle og projektdeltagernes roller, kompetencer og ansvarsområder
 • teamudvikling
 • motivation, engagement og samspil i projektet
 • konflikthåndtering
 • kommunikation
 •  

  Dette kursus udgår af forløbet i 2014 og erstattes af kurserne Projektudvikling & gennemførelse og Projektorienteret arbejde (se nedenfor)

  3

  09.12. - 11.12.2013

   

  6755

  >> Projektudvikling & gennemførelse
  AMU-nr. 45987. Projektudvikling & gennemførelse

 • Ideudvikling
 • Projektets mål og formål
 • Projektets faser
 • Handlingsplaner
 • Aktivitets- og ressourceoversigter
 • Projektets tidsplan
 • Valg af projektdesign
 • Forankring i organisationen
 • Del- og slutrapport
 •  

  2

  13.03. - 14.03.2014

  13.05. - 14.05.2014

  6694

  >> Projektorienteret arbejde
  AMU-nr. 45988. Projektorienteret arbejde

 • Identifikation og forståelse af rollefordeling i projektgruppe
 • Viden om kommunikationsværktøjer
 • Værktøjer til konfliktløsning
 • Værktøjer til kreativ problemløsning
 •  

  2

  17.03. - 18.03.2014

  15.05. + 19.05.2014

  5902

  >> Effektiv mailkommunikation
  AMU-nr.: 40749. Effektiv anvendelse af e-mail og kalendersystemer

 • mail
 • kalender
 • opgaver
 •  

  Dette kursus udgår af forløbet i 2014 og erstattes af kurset "Sprogpolitik i praksis" (se nedenfor) 

  1

  27.11.2013

   

  7330

  >> Sprogpolitik i praksis
  AMU-nr. 47302. Virksomhedens sprogpolitik i praksis

 • virksomhedens skriftlige kommunikation
 • sprogpolitik som en del af virksomhedens image
 • udvikling og vedligeholdelse af virksomhedens sprogpolitik i relation til indhold, udformning, sprogtone og sprogmønster i forskellige medier.
 •  

  1

  06.02.2014

  21.05.2014

  6034

  >> Kommunikation & feedback (Mundtlig kommunikation)
  AMU-nr.: 47297. Kommunikation & feedback i adm. arbejde 
 • forskellige typer spørgeteknik
 • rammer og strategi for en samtale i forhold til samtalens formål
 • effektiv opgave- & problemløsning
 • aktiv lytning
 • afkodning af kropssprog
 •  

  1

  11.11.2013

  03.02.2014

  05.05.2014

  1664

  >> Præsentationsteknik
  AMU-nr.: 44396. Præsentationsteknik i adm. funktioner

 • præsentationsværktøjer
 • målgruppen   
 • 3

  12.11. - 14.11.2013

  10.03. - 12.03.2014

  04.+11.+12.06.2014

  1939

  >> Anvendelse af præsentationsprogram
  AMU-nr.: 44373. Anvendelse af præsentationsprogrammer

 • oprettelse og præsentation af dias
 • formatering og objekter
 • visnings- og udskrivningsformer
 • diasshow
 • diasovergang, animationer, indspilning 
 •  

  2

  25.11. - 26.11.2013

  26.02.-27.02.2014

  28.05. + 02.06.2014

   

  6024

  >> Møde- & konferencetilrettelæggelse
  AMU-nr.: 44377. Møde- & konferencetilrettelæggelse

 • mødetyper
 • arbejdsformer i forhold til mødeformål
 • tids- & handlingsplaner
 • dagsorden
 • program for møder/konferencer
 • opgaver ved reservationer, klargøring, forplejning hotelindkvartering & transport
 • opfølgning på administrative opgaver.
 • 3

  02.12. - 04.12.13

  03.+05.+06.03.2014

  19.06. - 23.06.2014