Hvad er kompetenceforløb? 

Kompetenceforløb er kurser, der er målrettet nøglekompetencer, der kræves i forskellige jobfunktioner og kan løfte dit faglige niveau inden for et eller flere jobområder.

Forløbene retter sig både mod medarbejdere, der allerede arbejder inden for fagområdet, og som ønsker at løfte deres kompetencer samt personer, der ønsker at få en fod ind i branchen.

Vi udbyder to forskellige typer kompetenceforløb:

  1. forløb på erhvervsuddannelsesniveau
  2. forløb på akademiniveau.

Erhvervsuddannelsesniveau

Kompetenceforløbene på erhvervsuddannelsesniveau har typisk en varighed på 25-30 sammenhængende dage. Hvert forløb er opbygget af en række moduler, som samler delkompetencer inden for det givne jobområde.

De enkelte moduler har en varighed på 2-6 dage. Du kan naturligvis nøjes med at tage ét eller enkelte af disse moduler.

Forløbene er alle bygget op om ArbejdsMarkedsUddannelser (AMU). Det betyder at prisen pr. kursusdag er enten kr. 120 eller kr. 180, da de delvist har offentlig finansiering.

AMU er korte uddannelser med et fastsat mål og en maksimal varighed.

Akademi-niveau

Kompetenceforløbene på akademi-niveau har en varighed på 27 dage med 1 undervisningsdag om ugen i 27 uger. Hvert forløb er bygget op af 3 merkonomfag, der samles omkring en jobkompetence.

Merkonomfagene stammer fra Akademi-uddannelserne, og fagene er kompetencegivende i forhold til det ordinære uddannelsessystem, og ved at tage yderligere 1 merkonomfag opnår du en fuld merkonomuddannelse.

Disse kompetenceforløb er mere krævende, da forløbet er bygget om op klasseundervisning, hjemmearbejde, projektarbejde samt en afsluttende eksamen efter hvert fag.

Kompetenceprofilerne på akademi-niveau udbydes af Erhvervsakademiet Lillebælt.

>> Udbud, info & tilmelding

Økonomi

Til begge typer kompetenceforløb kan du søge om løntabsgodtgørelse. Hhv. VEU-godtgørelse for AMU-fagene (hvis du er inden for målgruppen) og SVU-godtgørelse for merkonomfagene.

Kviknummer: 6206